GreenSpirit-blandiger med dokumenteret kvalitet

Forudsætningerne for at producere mere mælk med foder fra egne græsmarker, er et højt udbytte og en høj kvalitet. Forsøgsresultater bekræfter, at Barenbrugs græssorter giver de rigtige svar på efterspørgslen fra det danske marked. Hermed ses resultatet af mere end hundrede års græsforskning på danske bedrifter. 

Det rigtige svar på efterspørgslen fra danske landmænd

På baggrund af vores omfattende sortsudvalg kan vi tilbyde tilpassede græsblandinger, der opfylder landmandens behov uanset lokalitet, om det skal anvendes til slæt eller afgræsning og ønsker til sammensætning af den totale foderration. Inden sorterne anvendes i en blanding, afprøves de lokalt med henblik på at identificere deres potentiale i en specifik geografisk region. Kvaliteten i Barenbrugs sorter er siden 2009 blevet bekræftet ved officielle forsøg i Danmark. Det betyder, at Barenbrug kan levere GreenSpiritgræsblandinger med den bedst mulige sammensætning til danske landmænd. Ved at vælge GreenSpirit-blandinger med den nyeste og bedste genetik, er grundlaget lagt for at opnå maksimalt udbytte fra egne marker. Derved spares der penge på indkøbt foder, hvilket i sidste ende øger bedriftens lønsomhed.


Testet i tre år

De officielle forsøg udføres af SEGES i Aarhus, hvor sorterne testes i tre år. Her inddeles græssorterne i forsøgsgrupper baseret på tidlighed. I samtlige kategorier er det dokumenteret, at Barenbrugsorterne leverer topresultater, både med hensyn til udbytte, kvalitet og vinterfasthed.

 

Blandinger der indeholder disse sorter, resulterer med andre ord i højtydende marker år efter år. I tabel 1 ses en oversigt over de seneste forsøgsresultater med Barenbrug-sorter. På en udbytteskala (100 = gennemsnit) lå samtlige af de anvendte Barenbrug-sorter over gennemsnittet i NEL20 a.e. pr. ha. De populære græsblandinger GreenSpirit•Effekt og GreenSpirit•Kombi, indeholder en høj andel af disse græssorter. Som det ses, har Barenbrug et omfattende udvalg af sorter med en kvalitet, der er dokumenteret under danske forhold. Fordelen for landbruget i praksis er, at der med de samme ressourcer, kan opnås et højere udbytte og et større afkast fra marken, når der vælges græsblandinger med de nyeste højtydende sorter.

 

Kløverens rolle

Kløver har ligeledes en stigende betydning i græsblandinger over hele Europa. Når en græsblanding tilsættes  kløver, har det en velkendt effekt på tørstofproduktionen takket være det ekstra kvælstof kløveren optager fra luften. Barenbrug tilbyder produktive sorter af både rød- og hvidkløver, som er vist i tabel 2.

 

Blandingerne i GreenSpirit-serien har den bedst mulige sammensætning til det danske marked. I de kommende år vil nye spændende græssorter blive tilmeldt de danske afprøvninger. Dermed sikrer vi, at der fortsat findes nye højkvalitets sorter til fremtidens græsblandinger med dokumenterede resultater. Danske landmænd vil således kunne producere mere kvalitetsfoder fra egne marker, som omsættes til mere mælk i stalden.

 

 

tilbage