GreenSpirit•Struktur NutriFibre: Danmarksmester i udbytte

Mælkeproducenter er altid på udkig efter græsblandinger, der giver topudbytte i op til fem år. Målet er at høste maksimalt udbytte i FE pr. hektar med det optimale energi- og proteinindhold. Det er en bekostelig affære at omlægge et græsareal, og derfor er det vigtigt at  opnå den størst mulige tørstofproduktion. Den eneste blanding der kan opfylde disse strenge krav, er GreenSpirit•Struktur med NutriFibre-teknologi.

 

Klik her hvis du vil vide mere om de 3 GreenSpirit•Struktur blandinger.

Højt udbytte pr. hektar

Da GreenSpirit•Struktur NutriFibre blev introduceret i Danmark i 2004, bemærkede de første brugere af blandingen straks, at dette var en anden type græs end den, der normalt bruges af mælkeproducenter. I udlægsåret udviser GreenSpirit•Struktur NutriFibre samme adfærd som en almindelig blanding, men efter den første vinter udviser den en fantastisk vækst, der først slutter sent på sæsonen. GreenSpirit•Struktur NutriFibre kan sammenlignes med en dieselmotor, der først skal varmes op, for derefter at levere toppræstationer. I de efterfølgende år giver GreenSpirit•Struktur NutriFibre et tørstofudbytte på 120-130%, i forhold til de gængse blandinger med alm. rajgræs som hovedbestanddel samt blandinger med rajsvingel. I SEGES-forsøgene udviste NutriFibre-sorten Barolex tydeligt denne egenskab. I nyere forsøg i Nordtyskland har blandingen GreenSpirit•Struktur NutriFibre endvidere bevaret sin ydeevne i fem år, mens tørstofudbyttet faldt efter det tredje år hos andre blandinger. Forskellen mellem GreenSpirit•Struktur NutriFibre og rajgræsblandingerne var i 5 års perioden på +6000 kg tørstof.

NutriFibre: bedre x 4

Den nye græsteknologi Nutrifibre er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre er baseret på blødbladet strandsvingel, som stammer fra Royal Barenbrug Groups internationale forædlingsprogram “Græs til højtydende malkekvæg”. NutriFibre-teknologien forener effektiv mineraludnyttelse, høj energi- og proteinproduktion, fordøjelige og fiberrige cellevægge samt et intensivt rodnet. De enkelte egenskaber forstærkes af den indbyrdes interaktion, hvilket resulterer i ensilage i en særlig høj kvalitet. Derfor er denne specifikke kombination endnu stærkere end summen af de enkelte egenskaber.

 

NutriFibre er græs med et stærkt og omfattende rodnet og letfordøjelige blade med et højt proteinindhold. Det gør græsblandinger med NutriFibre bedre end de græsblandinger, mange mælkeproducenter bruger i dag, på fire punkter.

 

NutriFibre er:

 

  • UdbytteGræs, fordi NutriFibre giver et større energi- og proteinudbytte,
  • TørkeGræs, fordi NutriFibre er mere tørketolerant på grund af de dybe rødder,
  • BæredygtigtGræs, fordi NutriFibre udnytter næringsstofferne i jorden effektivt,
  • FiberGræs, fordi NutriFibre har blade med masser af effektive fibre.

 

Læs mere om NutriFibre

tilbage