Hollandsk frøfirma opruster i Danmark

Tilgang af nye avlere og dermed større areal betyder, at den hollandske koncern Barenbrug nu får egne faciliteter i Danmark. Hidtil har frøfirmaet haft en samarbejdsaftale med Wedellsborg Landbrug, som har en rensekapacitet på 1.200-1.500 ton frø årligt.

 

9 Juli, 2013

TABLERER SIG: Barenbrug får nu eget frørenseri og lager i Danmark.

  • Det har længe været et ønske fra Barenbrug at få en permanent base i Danmark. Det er nu lykkedes med overtagelse af 5.000 kvadratmeter eksisterende bygninger i Tinglev i Sønderjylland. Bygningerne skal anvendes til lagerhal, inden frøet videresendes. Desuden vil der blive opført en ny bygning til opstilling af to moderne højkapacitetsrenselinjer, samt indtag til det modtagne frø, siger en af Barenbrugs tre repræsentanter i Danmark, Poul Sejersen. Det er planen, at anlægget skal stå klar til høst 2009. Placeringen i Tinglev tæt på motorvej E45 er logistikmæssigt oplagt, mener Poul Sejersen.
  • Den største del af den danske frøproduktionen skal fragtes sydpå til videre forarbejdning, og det er vigtigt at holde transportomkostningerne på et absolut minimum, fortæller han, og fortsætter:
  • På langt størstedelen af Barenbrugs produktion vil der stadig være tale om lageraftaler med frøavlerne.

Målgruppe

Barenbrugs kundemålgruppe er stadig store avlere med et vist areal, som kan håndtere store partier og selv tørre og opbevare frøet indtil levering. Årsagen er ifølge Poul Sejersen, at store, ensartede frøpartier giver mange fordele for et frøfirma.

 

  • I alle aspekter fra kontrakten tegnes, over certificering og konsulentbesøg, til rensning og analysering, frem til frøet ligger i salgsposen, er der rationelle fordele ved store partier for firmaet. Og dette bør selvfølgelig komme store effektive avlere til gode. De kontrakter, Barenbrug tilbyder, er derfor baseret på en form for partnerskab, hvor avler og firma deler de opnåede fordele.
  • I Barenbrug erkender vi dermed, at man ikke kan være alt for alle. Og at det er naturligt, at de mest effektive avlere bliver honoreret mere end de små avlere, der i princippet er dyrere at producere frø hos. Barenbrug har derfor valgt at fokusere på en klar strategi, der knytter stærke bånd netop til de største avlere, og hvor deres dygtighed, effektivitet og proffesionalisme bliver honoreret. Kontrakterne starter derfor normalt ved minimum 30 hektar, siger Poul Sejersen.

Strategi

Målet for Barenbrugs aktiviteter i Danmark er ikke at blive kæmpestore, tilføjer han.

 

  • Men vi ønsker at tilbyde produktion af græsfrø til godser og større planteavlere med erfaring og kapacitet til avl af store partier af samme sort. Det forsøger vi så gerne at give en merpris for. Vi oplever allerede fra flere sider stor tilfredshed med, at der nu kommer mere konkurrence i den danske frøproduktion, siger Poul Sejersen. Han tilføjer, at der er plads til fremtidige udvidelser på Barenbrugs nye areal i Tinglev, idet det samlede grundareal udgør godt 50.000 kvadratmeter.

    Mange danske landmænd har tidligere været i tvivl om det hollandske frøfirmas intentioner i Danmark. Men nu tyder det altså på, at det hollandske firma vil være fysisk her i landet, så langt øjet rækker.

    Barenbrug har tilmed lavet et selvstændigt selskab i Danmark, Barenbrug Danmark. Derudover er frøfirmaet i øjeblikket på udkik efter yderligere en medarbejder til at styrke sine aktiviteter øst for Storebælt.

 

Mere om Barenbrug Danmark

Barenbrug er aktiv i Danmark med produktion af græsfrø. På denne side kan du læse mere om, hvad disse aktiviteter omfatter.

tilbage