Mere mælk og sundere køer med GreenSpirit•Struktur

Det er hverken maksimal fordøjelighed eller energiindhold, der fører til den højeste mælkeydelse. Det er den rigtige kombination af effektive fibre og foderværdi, der er afgørende for sunde og højtydende køer. Det blev sidste år bekræftet af Videncentret for Landbrug (SEGES), som testede GreenSpirit•Struktur med NurtiFibre over for tre andre græsblandinger*

 

I 2014 blev der gennemført et omfattende forsøg hos Danmarks Kvægforskningscenter (DKC), hvor 4 forskellige græsblandinger fra gårde rundt omkring i Danmark indgik

i et fodringsforsøg i en gruppe bestående af 49 køer. Der blev indsamlet ensilage fra 16 gårde af følgende 4 græsblandinger: GreenSpirit•Struktur, Blanding 35, Blanding 42 og Blanding 45. Gennem hele forsøgsperioden (84 dage) blev alle grupper tildelt den samme foderration, kun varierende i typen af græsensilage. Den gennemsnitlige ensilageanalyse (fra tre forskellige gårde) viste, at GreenSpirit•Struktur scorer relativt højt på råprotein, men lavere på FKOS og NEL (se tabel 1). 

 

 

 

Den gennemsnitlige ensilageanalyse (fra tre forskellige gårde) viste, at GreenSpirit•Struktur scorer relativt højt på råprotein, men lavere på FKOS og NEL (se tabel 1). Årsagen til dette er, at den indeholder “NutriFibre” blødbladet strandsvingel – en græssort, som er udviklet specielt til at give flere effektive fibre og langsomt fordøjelige cellevægge. Dette er især værdifuldt i foderrationer med et højt indhold af majsensilage og kraftfoder. Resultater viste, at køerne havde det største tørstofoptag (PMR) med GreenSpirit•Struktur og Blanding 35 (se tal nedenfor). En forklaring på dette kunne være, at Blanding 42 og 45 indeholder rødkløver, som kan give et lavere optag. Også mælkeydelsen (EKM) ved GreenSpirit•Struktur var væsentligt højere i forhold til Blanding 42 og 45. Det beviser, hvor vigtigt et højt foderoptag er for køernes ydelse. Dette kan kun opnås, hvis køerne har en optimal vomsundhed.

 

Forsøget viser, hvor vigtig kombinationen af effektive fibre og foderværdi er i foderrationerne i moderne mælkeproduktion. Med et højt indhold af majs og kraftfoder behøver græsensilagen ikke have maksimal fordøjelighed og energiindhold. GreenSpirit•Struktur med NutriFibre viste sig at give det største foderoptag og den højeste mælkeydelse samtidig med en optimal vomsundhed. Glade køer, glade landmænd!

 

En tydelig forskel mellem GreenSpirit•Struktur og Blanding 35 var mælkens fedtprocent, som var højere med GreenSpirit•Struktur. Mælk med en lav fedtprocent kan være et tegn på vomacidose. Den rigtige mængde effektive fibre i græsensilagen er afgørende og har således medført en bedre vomsundhed i dette forsøg.