Ny græssort vækker opsigt i forsøg ved Landwirtschaftskammer

I græsforsøg udført af det tyske Landwirtschaftskammer har man konstateret en opsigtsvækkende udvikling – brugen af en blødbladet variant af strandsvingel, som hidtil har været en ubrugelig græssort i Tyskland. Den nye sort øger græsarealernes udbyttepotentiale betydeligt.

 

I de offentliggjorte resultater skiller græsfrøblandingen med blødbladet strandsvingel (NutriFibre) sig positivt ud. Blandingen viste sig at give det højeste udbytte, målt som et gennemsnit af alle forsøgsmarkerne. Derudover skilte blandingens ekstremt høje proteinindhold sig ud med hele 513 kg råprotein pr. hektar mere end de andre blandinger.

 

Græsforædling

Græsforædlingsvirksomheden Barenbrug har med NutriFibre udviklet en blødbladet strandsvingel med en kombination af højt udbytte, fremragende foderværdi og struktur. Hemmeligheden bag denne præstation ligger i den blødbladede strandsvingels dybe rødder. Det gør, at græsset bedre kan optage mineraler og vand, og afgrøden forbliver derfor produktiv hele året. Samtidig udvaskes der intet kvælstof på grund af det dybe rodnet, hvilket giver et meget større proteinudbytte.

 

Tyske forsøg med græsfrøblandinger

Det tyske Landwirtschaftskammer undersøger hvert år 20-30 græsfrøblandinger fra de vigtigste græsfrøudbydere i det nordvestlige Tyskland. Blandingerne udsås på flere marker og testes for udbytte, foderværdi og tørvekvalitet Det giver mælkeproducenterne en uvildig oversigt over, hvad de kommercielle virksomheder kan tilbyde.

 

Bilag: Misschungsvergleich Landwirtschaftskammer Niedersachsen (2012-2013)