To nye frøavlskonsulenter

Peter Birkedal Henriksen, 41 år, er pr. 1. december 2010 ansat som ny frøavlskonsulent i Barenbrug. Ansættelsen sker som følge af, at Barenbrug i disse år udvider frøarealerne betydeligt i Danmark. Peter Birkedal Henriksen, som er bosat i Holbæk, skal primært forestå kontakten til firmaets avlere på Sjælland og dermed styrke Barenbrugs aktiviteter øst for Storebælt.
Peter Birkedal Henriksen har megen erfaring med planteavl og frøavl. Efter at have afsluttet sin agronomuddannelse i 1994 arbejdede han ni år som planteavlskonsulent i en sjællandsk landboforening, og de seneste syv år har han arbejdet som frøavlskonsulent for Hunsballe Frø på Sjælland.
 
Barenbrug har pr. 1. februar 2011 ansat Anders Juel Mikkelsen som frøavlskonsulent. Anders Juel Mikkelsen er 57 år og har de seneste 27 år været frøavlskonsulent i DLF-Trifolium.


Anders Juel Mikkelsen er ansat til at styrke og udbygge Barenbrugs frøareal i Danmark og vil være tilknyttet Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. Han har mange års erfaring med både den tekniske og den praktiske del af frødyrkningen og han har et stort kendskab til de enkelte arters specielle dyrkningsforhold.


I sin funktion som frøavlskonsulent vil Anders Juel Mikkelsen stå for kontrakttegning, salg- og rådgivning samt den daglige kontakt med firmaets frøavlere.
Ved siden af sin erhvervskarriere har Anders Juel Mikkelsen endvidere beskæftiget sig med sit landbrug ved Nørre Alslev hvor bedriftens 60 hektar drives med korn, sukkerroer og frø.
 
Hermed har Barenbrug nu i alt fem frøavlskonsulenter fordelt over hele landet til at rådgive og betjene firmaets avlere, - samt nye topmoderne faciliteter til modtagelse og rensning i Barenbrugs Danmark's domicil i Tinglev. Set i lyset af den forventede omsætningsstigning i hele Barenbrug Gruppen, er det af stor strategisk betydning, fortsat at forøge produktionsarealet i Danmark.

 

Peter Birkedal Henriksen

Øst for Storebælt
M. 3063 8382
E. phenriksen@barenbrug.dk

 

Anders Juel Mikkelsen

Sydsjælland, Møn, Lolland & Falster
M. 4016 4049
E. amikkelsen@barenbrug.dk