Innovation

Den kendsgerning, at verdens befolkning vil vokse til ni milliarder i løbet af nogle årtier, lægger et stort ansvar på alle virksomheder, der beskæftiger sig direkte eller indirekte med fødevareproduktion, vandforsyning og CO2-udledning. Det er et ansvar, som vi ikke vil løbe fra; vi vil i stedet reagere på dette krav og yde et væsentligt bidrag. Vi ser ikke innovation som en grøn “glasur”, som vi lægger på vores virksomheds målsætning. Det er tværtimod en af de ting, som holder os i gang. Det er blevet grundlæggende i alt, hvad vi gør.

Innovation

Hvordan kan vi finde en bæredygtig måde at bidrage til at brødføde ni milliarder mennesker, som er det antal, der vil være på Jorden i 2050?

 

De muligheder, som græsarter giver for at løse globale problemer, både nu og i fremtiden, er større end man måske skulle tro. Med den rigtige genetik og den rigtige teknologi kan vi yde et væsentligt bidrag til forbedring af den offentlige sundhed generelt ved at tilbyde de bedste mejeri- og kødprodukter og ved at reducere den globale CO2-udledning. En mere direkte metode er forbedring af landmændenes effektivitet ved at reducere forbruget af vand, gødningsmidler og pesticider. Det er vores bidrag til en bedre verden for de generationer, der kommer efter os.

 

Hvis vi skal bruge den eksisterende landbrugsjord og vores knappe ressourcer på en ansvarlig måde, kræver det større effektivitet ved fremstillingen af kød- og mejeriprodukter. Innovation er en væsentlig drivkraft for Barenbrug, som det også fremgår af de forbedringer, vi kontinuerligt præsenterer.

  • Græsser, der bruger færre ressourcer på at vokse, så forbruget af vores knappe og værdifulde vandressourcer kan reduceres.
  • Vi forbedrer kontinuerligt vores græsvarianter, så de kan bidrage til sundheden og produktiviteten hos græssende kvæg, får, heste og andre kreaturer.
  • Vi anvender ny genetik og nye teknologier, der gør vores græsser mere modstandsdygtige over for sygdomme og gør dem i stand til bedre at tåle meget høje eller meget lave temperaturer.
  • Ved coating af visse frø kan spiringen og unge græsplanters vækst fremskyndes.

 

Vores teknologi anvendes i vores otte coating-anlæg rundt om i verden.

tilbage