Økonomisk rentabelt og bæredygtigt græs

Under udviklingen af vores produkter gør vi meget ud af, at vores græssorter skal være økonomisk rentable, og at brugen og forvaltningen af græsset skal være bæredygtig. Med dette for øje har vi introduceret Green Earth-kvalitetsmærket for at hjælpe forvaltere af offentlige grønne områder med at opnå en bæredygtig forvaltning. Med dette mærke kan vi arbejde sammen om at sikre, at fremtidige generationer fortsat kan dyrke sport og nyde deres fritid.

Økonomisk rentabelt og bæredygtigt græs

Græs er i bund og grund en bæredygtig plante. Takket være græssets evne til at oplagre store mængder kulstof i jorden er det med til at reducere CO2-mængden i atmosfæren. Blandingen af forskellige typer og sorter har ført til en varieret plantebestand, der kan holde til alle former for ekstreme forhold. Men kan gøre meget for at sikre en bæredygtig brug og pleje af græs. Til dette formål har Barenbrug Research investeret i aktuelle globale emner som vandbesparelser og reduktion af behovet for klipning.

 

Green Earth-mærket

Barenbrug har konkrete krav til græsblandinger, når det gælder økonomisk rentabilitet samt bæredygtig brug og forvaltning. Græsfrøblandinger, der opfylder kravene, får tildelt Green Earth-mærket. Dette kvalitetsmærke viser, at græssorten har opnået en højere score end tidligere generationer inden for mindst ét af følgende krav: mindre vandforbrug, plantebeskyttelsesmidler og gødning samt behov for klipning. Græs, der har opnået Green Earth-mærket, giver omgående fordele for forvaltere af offentlige grønne områder.

 

Vandbesparelser

Vandbesparelser er et vigtigt globalt debatemne. Inden for de seneste 10 år har vi været udsat for flere og flere ekstreme vejrforhold. Forår- og sommersæsonen synes oftere og oftere at være kendetegnet ved lange perioder med tørke – eller det modsatte: ekstremt kraftige regnskyl. Varme og tørke betyder, at græsset har brug for mere vand, lige præcis når vand er en mangelvare. Den vigtigste problemstilling er naturligvis det globale behov for rent drikkevand. Derfor kommer behovet for vand til kunstvanding ikke i første række, men det er ikke desto mindre nødvendigt, hvis afgrøderne – f.eks. græs – skal vokse. Klimaændringerne og den stigende knaphed på vand stiller skærpede krav til græssets egenskaber. Græs med lange rødder kan nemt optage mere vand fra jorden og derved mindske behovet for kunstvanding.

 

Mindre behov for klipning

Et kendetegn ved bæredygtig græsforvaltning er et mindre behov for klipning. Høje temperaturer og mere lys får græs til at producere store masser i vækstsæsonen. Det betyder, at græsset skal klippes oftere, hvilket medfører højere omkostninger til arbejdskraft, brændstof og maskiner samt en stigning i CO2-udledningerne. Barenbrug har investeret kraftigt i forskning inden for biomasseproduktion hos græs. Det har vist, at det ikke kun er sorterne, der varierer indbyrdes, men at væksthøjden og græsproduktionen også kan variere vældig meget inden for en enkelt sort. Green Earth-mærket gives til sorter, der kræver den laveste klippefrekvens, og fremmer derfor brændstofbesparelser og reducerer CO2-udledningerne.

 

Alle sorter og blandinger, der bærer Green Earth-kvalitetsmærket, er afprøvet af nationale og internationale forskningsorganisationer. Ved at fastsætte strenge krav til græssets bæredygtighed er det Barenbrugs ambition at arbejde sammen med forvaltere af offentlige grønne områder om at bidrage til en sundere planet.

 

 

 

tilbage