Græs – verdens vigtigste afgrøde

Det kan være svært at tro, men den lille grønne plante i din baghave er faktisk verdens vigtigste afgrøde. Ikke kun set i et landbrugsmæssigt, men også i et økonomisk og økologisk perspektiv. Det skønnes, at ca. 20 % af verdens plantevækst udgøres af græs.

Græs – verdens vigtigste afgrøde

"Græs er verdens største enkeltstående kilde til velstand."


Agnes Chase

First Book of Grasses (1959)

 

"Græs er en uundværlig form for planteliv. Uden den ville civilisationen, som vi kender den, ikke eksistere."

 

Sellers Archer & Clarence Bunch

The American Grass Book (1953)

 

 

Græs har adskillige funktioner. Selv om vi ikke kan fordøje det, er det alligevel en af de vigtigste kilder til vores fødevareproduktion, da dyr spiser græs, og vi spiser animalske produkter som kød, æg og mælk. Vi bruger også græs til andre ting – f.eks. til sport og fritid og til at sætte kulør på haver og offentlige områder. Den lille grønne plante har desuden nogle vigtige økologiske funktioner, idet den beskytter mod jorderosion, optager vand, renser vores indåndingsluft og så videre.

 

Hver græssort har sine egne unikke egenskaber. Græsfamilien, Gramineae, omfatter ca. 8.000 sorter. Der findes sorter, der egner sig til dyrkning under stort set enhver temperatur og enhver regnmængde. Nogle græsser trives under ekstrem tørke, fordi de har meget lange rødder, der kan optage vand dybt nede i jorden. Andre sorter kan trives i ekstrem kulde eller tåle lange perioder med regn.

 

De fleste mennesker tager græs for givet, men vi må ikke glemme, hvor vigtig en rolle det spiller i vores liv. Over hele verden arbejder videnskabsfolk med forskning, forbedring, forædling og dyrkning af denne meget vigtige afgrøde. Det gør vi også hos Barenbrug. Men det er ikke det eneste, vi gør. Vi har hele processen lige ved hånden – alt fra forædling og dyrkning af græsfrø til produktion og salg.

tilbage