Mad til syv milliarder mennesker

Om få årtier runder verdens befolkning ni milliarder. Flere mennesker betyder flere munde at mætte, og det stigende befolkningstal lægger således et stort pres på produktionsmetoderne i fødevareindustrien. Alle virksomheder, der enten direkte eller indirekte er beskæftiget i fødevareindustrien, bærer dermed et stort ansvar. Vi har ikke tænkt os at løbe fra dette ansvar, men tager i stedet udfordringen op og yder vores indsats.

Mad til syv milliarder mennesker

Græs spiller en stor rolle i den globale fødevareindustri. Det voksende befolkningstal og den stigende velfærd, som nydes af flere og flere mennesker, medfører en større efterspørgsel efter proteinrige fødevarer. Det betyder, at efterspørgslen på mejeriprodukter bare vokser og vokser. Græs er den vigtigste byggesten i nærende mejeriprodukter, da det er den billigste kilde til mælkeprotein. Græs udviklet på baggrund af den helt rigtige balance af genetik og teknologi giver sunde køer, som igen giver den bedst mulige mælk.

 

Der bliver brug for en højere produktion af både råprotein pr. hektar og mælkeprotein pr. ko, således at den landbrugsjord, der er til rådighed, kan udnyttes effektivt med henblik på at opfylde den stigende efterspørgsel efter mejeriprodukter. Når græs ikke indeholder næringsstoffer nok, får køerne ofte tilskudsfoder som halm og soja. Disse produkter koster meget mere end græs og medfører således højere produktionsomkostninger og dyrere mælk. Der er altså grund nok til at sikre, at græsset indeholder alle de nødvendige næringsstoffer, så det ikke er nødvendigt at give køerne dyrt tilskudsfoder.

 

Øget ydeevne hos kvæg

For at hjælpe landmændene med at øge deres mælkeproduktion fokuserer vi på at udvikle egenskaber, der giver merværdi. Vores forskningsprogrammer er bygget op omkring en række forædlingsmål. Disse mål har til formål at skabe merværdi og angiver, hvad vi skal udvikle for at skabe fordele for slutbrugeren og øge kvægets ydeevne. Vi søger konstant efter nye metoder, som kan hjælpe os med at sikre en sund fremtid for verdens befolkning. Det er vores bidrag til en bedre verden for fremtidens generationer.

 

Eksempel, udleveret af Barenbrug Research & Development

Et eksempel på et produkt med en egenskab, der giver merværdi, er blødbladet strandsvingel, som udgør den ideelle kombination af struktur og næringsværdi. Blødbladet strandsvingel fremmer en god almen sundhed hos kvæget, idet den gør koen mere modstandsdygtig over for vomacidose, fordi græssets struktur fremmer en bedre drøvtygning og spytproduktion. Græssets høje næringsværdi og let fordøjelige cellevægge hjælper også koen til en højere mælkeydelse pr. hektar samt en højere mælkeproteinydelse pr. hektar. Sidst, men ikke mindst har græssorten meget lange rødder, som udnytter jordens mineraler optimalt. De optager nemt kvælstof, fosfat og kalium på steder, hvor andre græssorter ikke kan nå. Landmændene kan således reducere deres brug af kvælstof og fosfat til et minimum, hvilket også er positivt for miljøet. Kort sagt hjælper blødbladet strandsvingel landmændene med at opfylde den stigende efterspørgsel på mejeriprodukter, så mennesker også vil kunne nyde nærende mejeriprodukter i mange år fremover.

tilbage