Kerneaktiviteter

Royal Barenbrug Group er engageret i forskning og udvikling over hele verden. Produktion samt salg og service er nøgleelementer i vores aktiviteter. Nedenfor kan du læse og lære meget mere om vores brede vifte af interesser.

 

Vores kerneaktiviteter er forskning og udvikling, frøproduktion samt salg og service.

Forskning og udvikling

Udvikling af græs- og foderbælgfrugter er kernen i det, vi gør, og vi fortsætter med at fokusere på at tilbyde vores kunder maksimal merværdi. Desuden er vores FoU-team spredt over 22 lande på 6 kontinenter, i verdens vigtigste klimaområder, hvilket sikrer, at vi altid har øjnene i jorden – din jord, uanset hvor.

Frøproduktion

Ligesom vores FoU-branche er vores græsfrøproduktion overalt dér i verden, hvor du har brug for den. For at opnå dette har vi tætte og langvarige relationer med erfarne frødyrkningsspecialister og produktionsselskaber i hele verden.

Salg og service

Vi tilbyder løsninger til afgrødeproduktivitet og -kvalitet til vores kunder i over 80 lande. Vores Barenbrug-datterselskaber (18 lande på 6 kontinenter, og det bliver stadig flere) er ansvarlige for lokal service i deres respektive regioner og tilbyder skræddersyede løsninger til alle.

tilbage