HEADER_SOS_DK-500-2024!

Eftersåning ved lave temperaturer

Den kraftige belastning, som boldbaner udsættes for, kan betyde, at banerne bliver delvist nedslidt i de kolde måneder. Ofte er det ikke muligt at forny banen på grund af økonomiske begrænsninger. Men med SOS® kan banen eftersås netop i den kolde tid. Græsfrøene spirer så hurtigt, at græstæppet kan genetableres på meget kort tid.

Spiring ved jordtemperaturer på 4 °C

Med SOS® kan eftersåning finde sted om vinteren og i det tidlige forår. Blandingen har nemlig den unikke egenskab, at den spirer allerede ved jordtemperaturer fra 4 °C. Den tidlige spiring medfører en hurtig genetablering på blot 2-3 uger har man igen et flot, tæt græstæppe. En hurtig genetablering efter vinterskader betyder i sidste ende, at antallet af spilletimer øges væsentligt.

 

Resultaterne af eftersåning med SOS® i de kolde måneder er færre aflyste kampe, bedre fodbold (især omkring målfelterne) og færre skader på grønsværen.

 

SOS gror, hvor andre græssorter giver op

Hvis forholdene er gode, kan man normalt klare sig om efteråret med en eftersåningsblanding bestående af alm. rajgræs. Det hører imidlertid til sjældenhederne, at forholdene optimale om efteråret. Trods usikkerhed omkring temperaturerne er der stor sandsynlighed for et godt eftersåningsresultat om efteråret. Når man eftersår, får man nemlig et forspring i forhold til ukrudt og uønsket enårig rapgræs, der primært kommer frem i det tidlige forår.

 

Fra november måned bliver vækstfaktorerne for græsset synligt ringere f.eks. er der for lidt lys, for lave temperaturer og for meget fugt. Det øger stresspåvirkningen af græsset og kan føre til sneskimmel, bladpletsyge samt ringe eller ingen genetablering efter slitage eller skader.

 

Selv om alm. rajgræs (Lolium perenne) bliver ved med at vokse om efteråret og vinteren her i vores tempererede klima, er det ikke ideelt at efterså med 100 % alm. rajgræs og slet ikke med en blanding, hvori der indgår engrapgræs (Poa pratensis), da engrapgræs fra naturens hånd er langsomt etablerende og i øvrigt skal bruge lys for at spire. For begge sorter gælder desuden, at chancen for et godt resultat kun bliver mindre, jo koldere og mørkere det bliver.

 

Temperaturen

I praksis eftersås mange baner med en græsblanding, der spirer ved ca. 10 °C. Problemet med dette er, at enårig rapgræs spirer allerede ved 8 °C. Enårig rapgræs kommer ekstremt hurtigt op, så den ny- eller eftersåede blanding ikke har en chance. Enårig rapgræs er et sandt mareridt for groundkeeperen. Klik her for at få mere at vide.

 

For at undgå enårig rapgræs kan man vælge SOS® fra Barenbrug. SOS® spirer allerede ved jordtemperaturer fra 4 ºC og udkonkurrerer således enårig rapgræs, som stort set ikke får en chance for at etablere sig, hvis der eftersås løbende.

 

Klik her for at læse mere om SOS®.

 

Hos Barenbrug bruger vi de såkaldte graddage til at beregne, hvor mange graddage en græsblanding eller sort har brug for, før den begynder at spire. Af beregningen fremgår, at SOS® skal bruge færre graddage end enårig rapgræs.

 

Desværre fremgår det også, at enårig rapgræs spirer meget tidligere end f.eks. alm. rajgræs. SOS® er derfor den ideelle blanding til eftersåning ved lave temperaturer, så man kommer enårig rapgræs i forkøbet.

 

 

Enårig rapgræs vs. SOS

Som nævnt spirer SOS® allerede ved 4 °C. Når det gælder spirehastighed, vinder den derfor over enårig rapgræs, som spirer ved en jordtemperatur på 8 °C. Skulle man alligevel vælge at lade den enårige rapgræs gro, vil man opleve, at enårig rapgræs har brug for store mængder lys. SOS® har også brug for lys, men væsentligt mindre end enårig rapgræs.

 

Hvad angår fugt og kunstvanding, scorer begge græsser ca. lige højt. Enårig rapgræs og SOS® har begge et almindeligt behov for fugt. Et problem med enårig rapgræs er dog, at det bliver stresspåvirket, hvis det ikke får fugt nok. Under stresspåvirkning begynder enårig rapgræs at brede sig med stor hast og bliver stort set umuligt at styre. Kommer der derimod for meget fugt, danner den hurtigt et tykt lag filt. Filtlaget kan blive så tykt, at der ikke længere kan trænge vand igennem, og det kan give oversvømmelser på boldbanen. Endelig har enårig rapgræs også brug for store mængder kvælstof, hvor SOS® har et langt mindre behov.

 

Klik her for at læse mere om, hvordan du får bugt med enårig rapgræs.

Topskæring

Hvis en boldbane ikke længere står til at redde, kan man sætte en topskæremaskine ind. En topskæremaskine bruges til at vertikalskære eller fræse banen. Ved vertikalskæring fjernes det meste enårig rapgræs, da arten har et overfladisk rodnet, som er nemt at trække op. Efter vertikalskæringen eftersås straks med en græsblanding, der er velegnet og anbefalet til formålet.

 

Man kan også vælge at gå mere drastisk til værks og bruge topskæremaskinen til at skrælle hele det øverste lag af. På den måde fjernes og borttransporteres alt græsset. Herefter kan man vælge den bedste blanding, så der hurtigst muligt opnås en flot og fast grønsvær. En god blanding til dette formål er RPR fra Barenbrug.

 

RPR spirer ekstremt hurtigt og danner med sine vandrette udløbere en form for netværk i tørven. Græsplanterne er således bogstaveligt talt bundet sammen, hvilket giver en ekstremt høj slidstyrke. Græsset får derfor sjældent hulskader, og skulle skaden alligevel ske, sætter RPR's selvhelende egenskaber ind. RPR danner et græstæppe, der er så tæt, at det er stort set umuligt for enårig rapgræs at trænge ind.

Konstant vedligeholdelse

Hvis en boldbane skal holdes flot og ensartet, er det vigtigt at efterså løbende. Lige efter en kamp er der synlige bare pletter, hvor man kan efterså for at komme enårig rapgræs i forkøbet. Ellers er der stor risiko for, at arten etablerer sig overalt og endda bliver dominerende på banen. Også på golfbaner er enårig rapgræs et problem.

 

I vintermånederne er SOS® et godt valg til eftersåning. Når vejret igen bliver varmere, er RPR det bedste valg. RPR danner vandrette udløbere, som udgør et helt net af græsplanter, der er stærkt som stål. Selv om enårig rapgræs kan se flot og grøn ud, kan den få nogle meget negative følger, som i sidste ende kan betyde, at der ikke kan spilles på banen.

 

Klik her, hvis du vil vide mere.

SOS

SOS® spirer meget hurtigt selv ved lave temperaturer og er derfor den ideelle redning til boldbaner.

SOS® spirer meget hurtigt selv ved lave temperaturer og er derfor den ideelle redning til boldbaner.

SOS® spirer meget hurtigt selv ved lave temperaturer og er derfor den ideelle redning til boldbaner.

tilbage