En slidstærk plæne med engrapgræs

Græsplænen er alfa og omega i en have. En ægte prydplæne er et smukt syn, men kræver faktisk, at der opsættes et skilt med "Græsset må ikke betrædes". Hvis plænen skal bruges til leg og boldspil, anvendes der ofte engrapgræs. Det undervurderes imidlertid ofte, hvor krævende det er at etablere en plæne med engrapgræs. Det er en betydelig vanskeligere opgave end med mange andre græsarter. Den store fordel ved engrapgræs er derimod den høje slidstyrke. Men her har engrapgræs nu fået en skarp konkurrent i form af Bar Power RPR.

En fordel med et godt produktkendskab

At så engrapgræs er ikke nogen nem opgave. Den skal sås i den helt rigtige dybde, ca. 2 cm, fordi andre græsarter ellers kan blive for dominerende. Såningen skal også foretages på det rigtige tidspunkt. Problemet er nemlig, at engrapgræs spirer meget langsomt, så efter såningen er der en stor risiko for, at ukrudt som enårig rapgræs spirer frem og ødelægger plænen.

 

Klik her for at læse mere om enårig rapgræs

 

Hvis man vil opnå en flot plæne, er det en stor fordel at have et godt produktkendskab. Har man det – og tilstrækkeligt med tid – kan man opnå en stabil græsplæne. En anden ulempe er, at engrapgræs er forholdsvis dyrt. 

Bæredygtighed

Ud over den høje slidstyrke er bæredygtighed en af de positive egenskaber ved engrapgræs. Når en blanding har tilstrækkeligt mange bæredygtige egenskaber, får den tildelt Green Earth-mærket. Gode eksempler på bæredygtige græsblandinger, der er velegnede til plæner, er Low Maintenance og Water Saver. Green Earth-mærket gives, hvis en græsblanding lever op til mindst én af følgende egenskaber:
- kræver mindre klipning
- kræver mindre vand
- kræver mindre gødning
- kræver færre pesticider 

 

Klik her for at læse mere om Green Earth og bæredygtig brug af engrapgræs

Alternativet til engrapgræs

Det bedste alternativ til engrapgræs til plæner er Bar Power RPR. Ulemperne ved engrapgræs er den langsomme spiring, og at den er en relativt dyr græsart. RPR-teknologien, som anvendes i Bar Power RPR, resulterer i vandrette udløbere. Disse udløbere danner et netværk af græsplanter, som gør plænen cirka lige så robust, som hvis der var brugt engrapgræs – men græsset spirer meget hurtigere. En anden fordel ved Bar Power RPR er, at græsset har evnen til at reparere sig selv efter eventuelle skader. Med Bar Power RPR får man således på kort tid en flot og solid plæne, der kan tåle at blive brugt.

 

Hvornår bør der anvendes engrapgræs?

Det kræver tid og penge at opnå en flot plæne, der indeholder engrapgræs. Når det lykkes, er engrapgræs dog en stabil faktor i plænen.

Eftersåning med engrapgræs

Formålet med eftersåning er en hurtig reparation af græstæppet. Det siger derfor sig selv, at det ikke kan betale sig at efterså med den langsomt spirende engrapgræs. De fleste græsblandinger med engrapgræs indeholder mindst lige så meget alm. rajgræs. Når der eftersås med disse blandinger, er det kun alm. rajgræs, der kommer op. Engrapgræsset er simpelthen for længe om at spire og kan ikke følge med. Den store fordel ved engrapgræs er derimod den høje slidstyrke. Denne slidstyrke kan dog også opnås med RPR, som spirer meget hurtigere og derfor er langt bedre egnet til især eftersåning.

 

Klik her for at læse mere om RPR

RPR - Regenerating Perennial Ryegrass

Vinterfasthed

Når vinteren er forbi, ligner græsset ofte snarere en udtørret savanne end en flot plæne. Fordelen ved engrapgræs er imidlertid, at den er temmelig vinterhårdfør, når den først har etableret sig. Skulle der alligevel være opstået skader, anbefales det at anvende SOS. SOS er en blanding, som spirer allerede ved meget lave jordtemperaturer og derfor er særdeles velegnet til eftersåning om vinteren.

 

Klik her for at læse mere om SOS

SOS - Super Over Seeding

 

Vil du vide mere om Poa pratensis?

Klik her for at læse mere om engrapgræs eller anvendelsesmuligheder med engrapgræs i andre segmenter

100 år Barenbrug

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

tilbage