Færre klipninger

Bæredygtig græspleje indebærer også færre klipninger. I vækstsæsonen kan græs producere en anselig stofmængde som følge af høje temperaturer og rigeligt sollys. Det indebærer samtidig, at græsset skal klippes oftere, hvilket atter stiller krav om en øget arbejdsindsats og øgede udgifter til udstyr og drivmidler (fossil energi), samtidig med at det øger CO2-udslippet.

Tendenser inden for klipning

Barenbrug har investeret kraftigt i forskning inden for biomasseproduktion hos græs. Forskning har vist, at der ikke alene er forskelle mellem arterne, men at der også inden for en art, altså på sortniveau (varietetsniveau) er mærkbare forskelle på væksthøjde og græsproduktion.

 

Forskning

Lolium perenne – forskellene over til Lolium perenne-sorter er mærkbare. Generelt producerer de ældre sorter til idrætsanlæg som f.eks. Barrage langt mere biomasse end de nyere sorter, især sorter med smalle blade. Forskellene kan udgøre 30 % eller sågar mere. Figur 6 viser mængden af biomasse produceret per m² per år for to Lolium perenne-sorter. Ned sine noget smallere blade producerer Dark Barblack over 20 % mindre biomasse end den bredbladede sort til idrætsanlæg, Barrage.

 

Figur 6: Mindre biomasse og samtidig mindre klipning med Barblack.

Kilde: Landlab, 2009

Engrapgræs (Poa pratensis)

Selvom forskellene i græsudbytte er mindre for Poa pratensis end for Lolium perenne, kan væksthøjderne for rapgræs variere meget. Også her vokser smalbladede sorter langsommere end mere bredbladede sorter. Figur 7 viser biomasseproduktionen af to rapgræssorter per m² per år.

 

Figur 7: Mindre biomasse og derfor mindre klipning med Barhelene.

Kilde: Landlab, 2009

Festuca arundinacea

Festuca arundinacea – gennem den seneste snes år er der hyppigt forekommet lange tørkeperioder. Kombineret med brugen af magre sandjorder har det medført idrætsanlæg, der er mærkbart tørkefølsomme. I mange tilfælde synes Festuca arundinacea at være det rigtige valg til at optimere ydeevnen. Det forklares først og fremmest med Festuca arundinaceas evne til at danne et dybtliggende rodsystem. Der er desuden store forskelle mht. græsudbytte som vist i figur 8.

 

Bardavinci producerer næsten 40 % mindre biomasse end eksisterende Festuca arundinacea

 

De foreløbige forskningsresultater viser store forskelle i vækst og udbytte for Festuca arundinacea. Der kan opnås mærkbare besparelser ved valg af den rigtige blanding!

 

 

Figur 8: Mindre biomasse og samtidig mindre klipning med Barhelene.

Kilde: Landlab, 2009

Spinkel kambunke

Spinkel kambunke – Barenbrugs velkendte spinkle kambunke, Barkoel, garanterer "mindre klipning". Forskning udført i 1990'erne af Sports Turf Research Institute (STRI) viste, at Barkoel reducerer klippefrekvensen for prydplæner med 35 %, uden at det går ud over kvaliteten. Sorten Barkoel klarer sig også fortræffeligt i tørkeperioder samt om vinteren.

Vil du gerne vide mere om vores bæredygtige GreenEarth-mærke?

Samtlige sorter og blandinger, der bærer kvalitetsmærket GreenEarth, er blevet testet af uafhængige forskningsinstitutioner verden over. Det er Barenbrugs håb med GreenEarth at kunne bidrage til en grøn planet, hvor fremtidige generationer fortsat vil kunne dyrke idræt og andre fritidsaktiviteter.

tilbage