Færre sprøjtemidler

Stresssituationer, der fører til græssygdomme (svampeangreb), kan opstå både på sportspladser, plæner og golfbaner. Skiftende klimaforhold kan også være årsag til sådanne sygdomme. Svampeangreb kommer til udtryk på forskellige måder og kan ramme græsdækket i et så alvorligt omfang, at spillekvaliteten bliver væsentlig forringet. Her er budskabet “det er bedre at forebygge end at helbrede”. Det er imidlertid også en kendsgerning, at der er stadigt færre effektive og tilladte midler til forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme.

Bekæmpelsesmidler

Med produkter indeholdende græssorter, der hører til blandt de mest sygdomsresistente, kan der opnås store besparelser på omkostninger til ukrudts- og svampebekæmpelsesmidler. Kvaliteten opretholdes, og bæredygtigheden forbedres.

Forskning

Som en del af Barenbrug’s forædlingsprogram foretages der udvælgelser på grundlag af genetiske sortsegenskaber som f.eks. resistens over for rød tråd, dollar spot og fusarium. Nye sorter testes for disse sygdomme i hele verden. Kun de bedste sorter kommer i betragtning til registrering på nationale sortslister. Ved optagelse på sortslisterne bliver disse sorter afprøvet af uafhængige institutter som f.eks. PPO i Holland, Bundessortenamt i Tyskland og STRI i Storbritannien. Resultaterne fremgår af hollandske Grasgids, tyske RegelSaatgutMischungen (RSM) og STRI’s Turf Seed Bulletin.

 

Derudover finder der omfattende forsøg sted med henblik på at finde frem til de mest sygdomsresistente blandinger ved hjælp af de rigtige sorts kombinationer. Figur 4 giver et overblik over Barenbrug-sorternes ydeevne på STRI-listen i forhold til gennemsnittet. I gennemsnit viser Barenbrug’s seneste sorter af rødsvingel (med korte udløbere), 30 % højere modstandsdygtighed over for rød tråd end middelværdierne i STRI Turf Seeds 2011!

Figur 4

Figur 4: Diagram over modstandsdygtighed over for rød tråd for de tre Barenbrug sorter af rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra trichophylla), sammenlignet med middelværdierne på STRI-listen for 2011

kilde: STRI Turfgrass Seeds 2011

 

Figur 5

Figur 5: Diagram over resistens over for rød tråd for de tre Barenbrug sorter af rødsvingel uden udløbere sammenlignet med middelværdierne på STRI-listen for 2011.

 

Figur 5 viser resistensen imod rød tråd for rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata). Den gennemsnitlige evaluering er 5.2, mens de nyeste Barenbrug sorter opnår en gennemsnitlig evaluering på over 8. Disse nye sorter reducerer risikoen for infektion med rød tråd betragteligt, også selv om der kun tilføres begrænsede mængder gødning. Resistensen imod rød tråd i Green Earthprodukterne er 35 % højere end i standardprodukter.

kilde: STRI Turfgrass Seeds 2011

100 år Barenbrug

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

tilbage