Undgå ukrudt efter tørkeskader.

Vejret bliver mere og mere ekstremt om sommeren. Resultatet er en tør jordbund og dårlige betingelser for græsset. De skadelige følger forstærkes yderligere af et tørt og koldt forår. Enårig rapgræs, som ofte dukker op og udfylder de bare pletter, bukker også under for tørken. Poa annua (enårig rapgræs) er en generende og svag ukrudtsplante, som spirer og blomstrer allerede ved lave temperaturer. Tørke giver planten stress, og den reagerer ved at danne og sprede store mængder frø. Antallet af frø fra Poa annua kan hurtigt løbe op i flere hundrede pr. plante. Hvis man ikke griber ind, og frøene får lov at udvikle sig til planter, bliver græstæppet meget sårbart og på længere sigt helt ødelagt.

Livscyklus for enårig rapgræs ved tørke

Mindre ukrudt

Med sine overjordiske sideskud danner Bar Power RPR et meget tæt græsdække, hvor ukrudt og uønskede græsarter stort set ikke har en chance for at etablere sig. Bar Power RPR’s kombination af styrke og hurtig vækst er en stor fordel i kampen mod ukrudt og uønskede græsarter. Enårig rapgræs kan ødelægge en græsplæne fuldstændigt. Har den først etableret sig, er den meget svær at komme af med igen. Den kan se nok så flot og grøn ud, men kan beskadige hele plænen. Bar Power RPR kan bekæmpe enårig rapgræs.

RPR_logo_Thumb2!

Hvad er RPR?

RPR - Regenerating Perennial Ryegrass

Vi kan med stolthed sige, at vi har haft første divisions bedste bane tre år i træk. Det er resultatet af "passion, pleasure and performance" – og vores brug af RPR.

Erwin Beltman – field manager
De Kuip fodboldstadion i Rotterdam (NL)

Fare! Poa annua

Der skal ikke meget til, før Poa annua bliver stresset. Hvis der falder for lidt regn, danner den massevis af frø for at sikre artens overlevelse. Der titter blomsterstande frem, som hver kan indeholde flere hundrede frø. Frøene spredes, når planten dør. Det efterlader bare pletter, som er fyldt med frø af Poa annua.

 

Fare! Sygdomsfare

Poa Annua er ekstremt følsom over for en lang række sygdomme.
Sygdomme, der på kort tid kan ødelægge hele græstæppet.

 

Fare! Ingen slidstyrke
Poa annua har korte, overfladiske rødder og derfor ingen
slidstyrke. Planterne bliver let trukket fri af jorden, når de udsættes
for knopper på fodboldstøvler, hjul fra en maskine eller slag med
en golfkølle. Resultatet er bare pletter.

 

Fare! Ikke bæredygtig

Planten har brug for store mængder vand og gødningsstoffer.
En bæredygtig er således ikke mulig med enårig rapgræs.


 

Pas på! Enårig rapgræs!

Enårig rapgræs, også kaldet Poa Annua, er en enårig, sommetider toårig og i enkelte tilfælde flerårig rapgræs (Poa) med et kort rodnet.

tilbage