Golf, en bæredygtig fritidsaktivitet

Golfsektorens bæredygtighed er også genstand for stadigt større opmærksomhed. Det indebærer ikke bare, at golfanlæg gøres mere naturlige, men har også at gøre med pleje af træer, fairways og i særdeleshed greens. Plejepraksis bliver i stadigt højere grad mere fornuftig, uden at der gås på kompromis med spilkvaliteten.

 

Mere sparsom brug af med vand til kunstvanding og reduceret brug af kemikalier og gødning er kriterier for bæredygtig pleje af golfbaner.

GEO

Golfmiljøorganisationen GEO har fastlagt seks aspekter for bæredygtighed: vand; energi og ressourcer; miljøkvalitet; landskab og økosystemer; mennesker og samfund samt produkter og forsyningskæder. Produkterne, der er udviklet af Barenbrug under Green Earth-navnet, er fuldstændigt forenelige med disse koncepter og er med til at gøre pleje af golfanlæg i Europa mere bæredygtig.

100 år Barenbrug

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

tilbage