Mindre gødning

Græs har brug for næring for at gro og yde optimalt. Kvælstof er en af de vigtigste “motorer” for plantevækst. Mineralske gødningsstoffer kommer imidlertid fra ”ikke vedvarende” kilder, og det er meget energikrævende at fremstille dem. For store gødningsmængder udgør ligeledes en trussel for økosystemerne i omkringliggende vandløb.

 

Gødskning

Udvælgelsen af den rette græsblanding til formålet kan også her gøre en stor forskel. Nogle græsblandinger klarer sig lige så godt med mindre næring! Det betyder, at der kræves en mindre mængde gødning, uden at der samtidig gås på kompromis med kvaliteten.

Forskning

Generelt afhænger en græsplantes næringsbehov af:

  • Formålet: sportspladser stiller andre krav end f.eks.golfbaner og parker
  • Græsarten: Alm. Rajgræs kræver mere næringend rødsvingel
  • Den genetiske variation: forskellige sorter harvarierende næringsbehov

 

Mange års forskning udført ved STRI - som er baseret i Bingley i Storbritannien - har vist at rødsvingel og stivbladet svingel klarer sig fremragende på plæner og golfbaner med lav til meget lav gødningstilførsel. Forskningen viste, at kvaliteten af græsdækket forblev uændret, selv om der blev tilført en mindre mængde gødning. Blandinger og sorter med lav tilførsel (60 kg N/ha/år) blev sammenlignet med andre med almindelig tilførsel (120 kg N/ha/år). Forskningen fokuserede på hvordan en lavere tilførsel af gødning indvirker på sygdomsresistens, udviklingen af enårig rapgræs, græstætheden og boldhastigheden (herunder også green hastighed) samt opbygning af filtlag. Forskningen, der fandt sted over en årrække, viste også at i forhold til normale gødningsmængder tog andelen af rødsvingel til i de år, hvor den tilførte gødningsmængde var lavere.

Figur 3: Ændringen i andelen af rødsvingel over tid ved to gødskningsniveauer

Figur 3 viser, at andelen af rødsvingel i en green med normal gødningstilførsel var lavere end med reduceret gødningstilførsel. Bar Fescue giver en højere kvalitet af greens ved en lavere gødningstilførsel.

 

Konklusionen er at ved en reduktion af den tilførte gødningsmængde fra 120 til 60 kg/ha/år opretholdes den ønskede græskvalitet, ved tilførsel af 50 % mindre gødning! Derudover viser forskningen, at tilvæksten af en-årig rapgræs kan begrænses.

 

Der er også store forskelle med Alm. Rajgræs. De første resultater fra et nyligt forsøg på at fastslå virkningerne af mindre kvælstoftilførsel på ydeevnen af sportsgræs ser meget lovende ud, og modsiger den hidtil etablerede holdning om, at Alm. Rajgræs kræver store mængder kvælstof.

kilde: STRI 2010-forsøg

 

100 år Barenbrug

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

tilbage