Mindre vandforbrug

Iløbet af det seneste årti er vi blevet konfronteret med stadigt mere ekstreme vejrbetingelser. I højere grad end tidligere synes forårs- og sommerperioderne at være kendetegnet af lange perioders tørke eller den diamentrale modsætning – ekstrem regn. Vand er imidlertid afgørende for græssets spiring, rodsætning og vækst. De skiftende vejrforhold har derfor ført til endnu højere krav med hensyn til græssets egenskaber.

Vandbehov

Takket være deres begrænsede behov for vand er produkterne med Green Earth-kvalitetsmærket ensbetydende med besparelser på op til 70 % af vandforbruget. Det betyder samtidig, at disse produkter yder et væsentligt bidrag til bæredygtigheden for græs til rekreative formål. Varme og tørke betyder, at græsset kræver store mængder vand i perioder, hvor vandmanglen faktisk er tiltagende. Da Green Earth-produkterne består af den helt rigtige blanding af græs fra en perfekt sammensat kombination af sorter, kræves der mindre vand, og der spares dermed vand i løbet af sæsonen! elv om disse sorter kræver væsentligt mindre vand, leverer de naturligvis fortsat samme ydeevne og giver en mindst lige så god græskvalitet.

Forskning

Takket være flere års uafhængig forskning, udført i Italiens ekstremt tørre og varme sommerklima, har der kunnet indsamles store mængder data om græssers tørketolerance. Vi vidste i forvejen, at visse græsarter kræver betragteligt mindre vand end andre arter, for at opnå optimal vækst. Til trods for at strandsvingel (Festuca arundinacea) stort set ikke anvendes på golfbaner i Danmark, er det en art der takket være en stærk blad- og stængelstruktur samt et dybtliggende rodsystem klarer sig godt i forhold til tørketolerance. Arterne Rødsvingel og Stivbladet svingel er mere udbredte på golfbaner, og de er under normale omstændigheder også tørketolerante. LANDLAB, det anerkendte italienske forskningsinstitut har bevist, at der ikke bare er forskelle arterne imellem (f.eks. imellem Alm. Rajgræs (Lolium perenne) og Rødsvingel (Festuca rubra spp.)), men at der også kan iagttages forskelle inden for græsarterne, dvs. på de forskellige sorter! Valget af de rette sorter til Green Earth produktet Bar Fescue Plus, giver for eksempel en meget

 

stor forskel i behovet for vanding! Dette kan være ensbetydende med en besparelse på vandet på mellem 20 % og 50 % i forhold til almindelig pleje – uden at gå på kompromis med kvaliteten. En af de primære årsager til, at der kan opnås så store besparelser på kunstvanding, er anvendelsen af sorten Hardtop (stivbladet svingel) i blandingen Bar Fescue Plus.

Fig. 1: Græskvalitet ved forsøg med sorter af svingel, vurderet fra oktober 2008 til marts 2010

Figur 1 viser græskvaliteten af forskellige svingel sorter; Hardtop, Barpreza, (begge sorter af stivbladet svingel), Bargreen II, Bardiva (rødsvingler uden udløbere) og Barpearl (rødsvingel med korte udløbere) fra 2008 til 2010 ved forsøg på LANDLAB forsøgsstationen i Italien. Der ses store forskelle efter sommeren 2009. Sorterne af stivbladet svingel ser ud til at være de som klarer varmestresset bedst.


Også udvælgelsen af de rette sorter af engrapgræs (Poa pratensis) til Green Earth blandingen Bar Fairway udgør en stor forskel i behovet for vand. Besparelser i vandforbruget på op til 70 % kan opnås ved at inkludere den tørketolerante sort Bariris i blandingen.

kilde: LANDLAB 2010

Figur 2: Forskelle i kvaliteten på sorter af engrapgræs ved længere tørkeperioder

Figur 2 viser forskellen mellem forskellige sorter af engrapgræs. I sammenligningen viste Barimpala sig at være den bedst egnede engrapgræs (Poa pratensis) under tørre forhold.

 

Det ses tydeligt, at Green Earth-blandingerne Bar Fescue Plus med stivbladet svingel, og Bar Fairway med den rette sort af engrapgræs, klarer sig bedst med hensyn til tørketolerance. Bar Fescue Plus holder sig grøn i længere tid og restituerer hurtigere efter perioder med tørke takket være indholdet af stivbladet svingel. Bar Fairway har ligeledes en tydelig forbedret tolerance overfor tørke idet den bedst egnede sort af engrapgræs er kommet i blandingen.

kilde: LANDLAB 2008

100 år Barenbrug

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

tilbage