Absolut mérværdi: hvenesorter med Yellow Jacket Water Manager!

Omsider! Hvenesorterne fra Barenbrug fås nu også med Yellow Jacket Water Manager – verdens første frøforædlingsteknologi med en god fugtøkonomi, der sikrer optimal fremspiring og roddannelse. Patrick van den Beuken er kvalitetssikringsansvarlig i SBA Golf & Groen for golfbanerne i Holland og Belgien. Han var yderst imponeret over de første praktiske forsøg med denne unikke opfindelse, og sådan lød hans første indtryk: "Det tilfører absolut mérværdi til ens græsfrø! Jeg er særdeles positivt overrasket over, hvor stor effekt den ny frøbehandling har."

Vandregulering er stressregulering

Tilgængeligheden af vand er ikke blot en første forudsætning for fremspiring men er afgørende for udviklingen af den unge græsplante i de første måneder efter spiring. Vandregulering er stressregulering. I 2017 introducerede Barenbrug en unik teknologi til at optimere vandreguleringen omkring frøet i jorden: Yellow Jacket Water Manager. Resultat: flere overlevende planter! Nu er teknologien så udviklet, at også hvene bliver behandlet.

 

Forrest med innovationer

Patrick van den Beuken: "Da jeg hørte, hvilke fremskridt Barenbrug gør inden for frøbehandling i forbindelse med hvene, meldte jeg mig til at gennemføre praktiske forsøg. Jeg er altid på udkig efter innovationer og hårdføre løsninger, der hjælper os til at højne kvaliteten af golfbanerne endnu mere. SBA Golf & Groen – vedligeholder golfbanen Welschap i Eindhoven. Græsblandingen på greenene udgøres fortrinsvis af almindelig hvene. Et godt sted at indhøste erfaringer. Vi kendte godt alle sammen fordelene ved Yellow Jacket Water Manager, blandt andet takket være de positive erfaringer med roddannelsen af græstæppet ved anlæggelsen af The Links Valley i Ermelo."

 

"Vi kender alle fordelene ved Yellow Jacket Water Manager, blandt andet takket være de positive erfaringer med græstæppets roddannelse."

Patrick van den Beuken
kvalitetssikring – SBA Golf & Groen

Roddannelsesgaranti

Den første anvendelse af Yellow Jacket Water Manager var på golfblandingen Bar Fescue, der består 100 % af rødsvingelgræs. Olaf Bos, produktchef for fritidsgræsser i Barenbrug, forklarer: "Rødsvingel er meget benyttet på baner, hvor der tilstræbes tørrere og hårdere greens. Under den slags betingelser er det tit besværligt at foretage en vellykket tilsåning. Mange frø spirer, når de bliver vandet, men på rødsvingelbaner tilstræbes ofte et lavt fugtindhold og et tørt toplag. Nyligt fremspirede græsfrø har det svært under disse forhold, og de unge planter visner nemt. Det var indlysende først at søge en løsning her, selvom rødsvingel som følge af frøets fysiske egenskaber er besværligt at behandle. Praktiske forsøg på golfbanen De Pan i Utrecht viste, at helt op til 50 % af de unge planter risikerer at gå tabt. Et skrækkeligt pengespild. Ved bedre kontrol med fugtindholdet omkring planterne mistes der stort set ingen planter. Roddannelsesgaranti altså."

Hvene er dyr, så man tilstræber et højt udbytte ved tilsåning.

Patrick van den Beuken
kvalitetssikring – SBA Golf & Groen

Genkendelighed

Patrick van den Beuken nikker genkendende til denne problematik på hvenegreens: "Sidste år efter den stegende hede sommer men også i det tidlige forår med tør østenvind optrådte der tørkeskader i greenen på et antal steder. Trods brug af overfladeaktive midler mistede de høje gryder, der for manges vedkommende vender mod solen, deres græstæppe. Derefter er det ualmindelig svært få græsset frem igen ved tilsåning. Tit spirer det nydeligt frem for derefter at forsvinde igen." Olaf Bos tilføjer: "Man oplever tit, at greens, hvor almindelig hvene dominerer, samtidig har en lav pH. Det gør vækstforholdene endnu vanskeligere. Disse sure sandjorder er samtidig ret vandafvisende."

 

Patrick van den Beuken har enorm stor lidenskab for greenkeeper-faget: "De tørrere pletter, hvor græsset har svært ved at komme tilbage, var mig en torn i øjet. Sidste år tilsåede jeg et antal greens med Water Manager-behandlede frø og et antal med ubehandlede frø. I tørkeperioden i dette forår gjorde jeg det samme med græsfrø fra den samme batch. Frøene gik uden problemer gennem maskinen, selvom de havde tilbragt hele vinteren i uopvarmede skure. Først og fremmest forbløffede det mig at se, hvor effektivt græstæppet er genoprettet efter tilsåning med Yellow Jacket Water Manager."

Gjort store fremskridt indenfor frøforædling.

Patrick van den Beuken
kvalitetssikring – SBA Golf & Groen

Alle hvenesorter fås med Yellow Jacket Water Manager

Barenbrug har både almindelig hvene og krybhvene med Yellow Jacket Water Manager. "Da Barenbrug fortalte, at Bar All Bent med Yellow Jacket Water Manager var tilgængelig, havde jeg netop bestilt græsfrø hos vores faste leverandør til tilsåning af samtlige greens," fortæller Patrick van den Beuken begejstret. Patrick, der først og fremmest er praktisk og nøgternt indstillet: "Hvene er normalt et dyrt frø. Jeg finder det spild af penge, hvis man ikke stræber efter at opnå størst muligt udbytte af sin tilsåning. Det gør vi alle sammen ved at benytte de rigtige maskiner, men vi kunne gøre det endnu bedre, hvis vi også kunne hjælpe græsfrøet ved at optimere fugtindholdet. Jeg kan se, at udbyttet ved tilsåning er steget enormt. De bare tørkepletter er nu tæt bevoksede. Prikken over i'et er, at græsfrøblandingen Bar All Bent indeholder hvenesorten Charles. Denne sort indtager førstepladsen hos det britiske STRI (Sports Turf Research Institute). Hvis den vokser perfekt op, må det siges at være en tillægsgevinst!"

Roddannelsesgaranti

Vil du gerne hurtigst muligt opnå et tæt, grønt græstæppe uden problemer hverken ved fremspiring eller roddannelse? Så gå efter græsfrø med Yellow Jacket Water Manager! Klik på knappen nedenunder for flere oplysninger.

Kvalitetskontrol forrest

Barenbrug har de seneste år investeret enorme summer i at garantere frøbehandling i topkvalitet. Floor Drissen, markedsføringsansvarlig for sports- og fritidsgræsser: "Vi har opført et avanceret, tiptopmoderne frøforædlingslaboratorium i Nijmegen. Samtidig er antallet af forskere øget, så Barenbrug har gjort store fremskridt. I dag er teknologien så fremskreden, at det også er muligt at behandle hvene med Yellow Jacket Water Manager". Floor Drissen: "Hvene er en utrolig fin sæd. Sammenlignet med rødsvingel får man mere end 25 gange så mange frø per gram. Det giver en god kontrol med frøbehandlingsprocessen. Jeg er glad for, at vi nu er nået så langt og kan tilføre vores hvene endnu større værdi!"

 

Hvene med Yellow Jacket Water Manager

Vi markedsfører tre topblandinger med denne frøbehandling: Bar All Bent med 100 % almindelig hvene inklusive Charles. Bar Duo Bent – en kombination af krybhvene og almindelig hvene. Og endelig Bar Trio Bent – den mest sygdomstolerante krybhveneblanding på markedet. Floor Drissen sammenfatter det således: "Kort fortalt leveres det bedste og stærkeste græs nu med roddannelsesgaranti!"

100 år Barenbrug

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Hvor kan det købes
Mere
tilbage