SOS Lawn Repair

Den hurtigste løsning til reparation af din plæne!

  • Super Over Seeding.
  • Hurtig reparation.
  • Også egnet til koldere forhold.
  • Hurtig reparation
  • Tør og stærk
  • Sol og skygge
  • Robot og bioklip
  • Leg og sport

Den hurtigste etablering

Nu er en hurtig etablering mulig med den nyeste generation af enårig rajgræs: SOS®! SOS® er på grund af den hurtige etablering blevet en meget kendt og populær blanding i de seneste år. Om vinteren er det hårdt tiltrængt at få boldbanerne repareret, så de hurtigst muligt kan tages i brug igen. Eftersåning med SOS® garanterer et græsdække på mindst 60 % inden for en måned. Det er hele 18 dage hurtigere end med standardblandinger, der indeholder alm. rajgræs.

 

Eftersåning ved lave temperaturer

Med de fleste græsblandinger er eftersåning ved lave temperaturer en umulighed, men med SOS® kan der eftersås allerede ved jordbundstemperaturer på 4 ºC. Normalt er klubberne nødt til at rykke rundt for at finde gode baner at spille på. Det hører fortiden til med SOS®. Hvis der eftersås med SOS® på det rigtige tidspunkt, allerede sidst på vinteren, garanteres en grønsvær af høj kvalitet.

 

Grafen nedenfor viser, hvor hurtigt SOS® etableres og regenereres ved eftersåning i januar ved en jordbundstemperatur på 4 ºC. Allerede en måned senere er græsdækket mere end 60 %. SOS® er løsningen til eftersåning ved lave temperaturer.

 

Forlænget spillesæson

At forlænge spillesæsonen er lettere sagt end gjort, da almindelige græsblandinger ikke spirer ved lave jordtemperaturer, men med SOS® kan spillesæsonen forlænges med et par måneder. Når plænen eftersås i det tidlige forår, kan græsdækket bevares intakt. Der kan således spilles mere intensivt på banen end tidligere. Med SOS® kan spillesæsonen forlænges, sommetider med over 100 timer om året.

 

 

Forudsigelse af spiring

det muligt at forudsige spiringen. Spiringen af SOS® kan forudsiges ved hjælp af de såkaldte gradvækstdage, også kaldet GDD (Growing Degree Days). Hertil anvendes GDD-formularen på fremkomsten af de første grønne blade. Sorterne, som blev brugt i undersøgelsen, var SOS®, Bargold og Barlennium (alm. rajgræs).

 

Takket være laboratorieundersøgelser hos Barenbrug Research er

SOS® kom ikke blot tidligere op – der var også en betydelig forskel i udviklingsniveauet. De fremspirende blade på SOS® var dobbelt så lange og voksede i et højere tempo end alm. rajgræs, og det fik hurtigere banen til at se flot ud. Det er dermed dokumentation for, at det er muligt at forudsige spiringen af SOS®.

 

Sammensætning
Species
50%
SOS
50%
Alm. rajgræs
Specifikationer
Etableringshastighed:
ekstremt hurtig
Kvælstofbehov:
højt
Væksthastighed:
ekstremt hurtig
Udsædsmængde:
3 - 5 kg/100m²
Klippehøjde:
fra 20 mm
Sækkestørrelse:
1, 5, 15 kg
Velegnet til prydplæner
Velegnet til rekreative plæner
Velegnet til sportsplæner
Velegnet til parker
Høj slidstyrke
Tørketolerant
Hurtig etablering
Kan bruges i sol og skygge
Finbladet
Kræver mindre vanding
Kræver mindre gødning
Kræver færre plantebeskyttelsesmidler
Kræver færre klipninger
Lav grad af pleje
Erosionsbekæmpelse