HEADER_SOS_DK-500-2024!

Spillesæsonen forlænges med SOS

Takket være SOS® kan spillesæsonen forlænges betydeligt. Når banen eftersås tidligt på sæsonen, kan græsdækket på banen bevares intakt. Der kan således spilles mere intensivt på banen end tidligere. Med SOS® øges antallet af spilletimer væsentligt, sommetider med mere end 100 timer om året.  

Større græsbelægning

Diagrammet til højre viser, at græsbelægningen stiger ved eftersåning med SOS®. Grafen viser, at græsbelægningen falder kraftigt indtil midt på sæsonen. Uden eftersåning falder den først yderligere, hvorefter den begynder at stige igen.

 

SOS® giver græsset et boost og sørger for, at græsbelægningen bliver optimal igen på kort tid, så spillesæsonen bliver forlænget.

 

Hurtig retablering til en lav pris

At planlægge fodboldkampe er vanskeligt nok i forvejen, og det bliver endnu mere besværligt, hvis der må rykkes rundt på kampene på grund af dårlige baner. Med SOS® garanteres en hurtig retablering af græstæppet, så spillesæsonen kan genoprettes til en lav pris.

 

Trænger jeres grønsvær også til reparation? Uanset om det drejer sig om målfeltet på et stadion, straffesparksfeltet i den lokale amatørklub eller fodboldbanen i dit lokale parcelhuskvarter, så vælg SOS® nu!

Spiring forudsiges ved hjælp af graddage

Ved hjælp af beregningsmetoden med såkaldte graddage er det muligt at forudsige spiringen af SOS®. Graddage bruges normalt i landbruget til at forudsige det rigtige høst- eller gødskningstidspunkt og er også en nyttig metode til at bestemme udviklingen af ukrudt i en afgrøde. Metoden kan også benyttes til græs.

 

En undersøgelse foretaget af Barenbrug har vist, at græssorter kan spire enten ved lave eller først ved højere temperaturer inden for den normale spiringsperiode. Undersøgelsen viste dog også, at frøene af de forskellige sorter alle sammen spirede ved undersøgelsens afslutning. Heraf kan udledes, at spiringsprocessen i høj grad afhænger af den samlede gennemsnitstemperatur.

Beregningsformel

Graddagene (på engelsk Growing Degree Days, forkortet GDD) kan beregnes ved hjælp af formlen (Tmax + Tmin)/2. Undersøgelsen viste også, at SOS® spirede efter 100-110 graddage, sammenholdt med f.eks. 100 % alm. rajgræs af sorterne Bargold (fra 115 graddage) og Barlennium (120 graddage). Tabellen til højre viser for forskellige situationer, at jo lavere temperaturen er, jo større merværdi tilfører SOS®.

SOS

SOS® spirer meget hurtigt selv ved lave temperaturer og er derfor den ideelle redning til boldbaner.

 

SOS® spirer meget hurtigt selv ved lave temperaturer og er derfor den ideelle redning til boldbaner.

 

SOS® spirer meget hurtigt selv ved lave temperaturer og er derfor den ideelle redning til boldbaner.

 

tilbage