Westerwoldisk rajgræs

lolium multiflorum

Westerwoldisk rajgræs (lolium multiflorum) 

Af alle græsarter er westerwoldisk rajgræs den type, der etableres hurtigst, hvilket gør den meget velegnet også til sen såning (grøngødning). Den danner ekstremt hurtigt en mængde velsmagende blade med en høj foderværdi. Særdeles velegnet til meget intensive hømarker, der skal bruges i en kort periode (maks. 1 år) under gode betingelser. Ved grønsvær af westerwoldisk rajgræs forringes tætheden hurtigt, når græsset er blevet afhøstet et par gange. Andre ulemper ved denne art er ringe vinterhårdførhed, ringe modstandsdygtighed over for tørke, ringe persistens, ringe egnethed til permanente græsmarker og til områder, hvor der køres med tunge køretøjer. Rust kan også være et problem. Disse faktorer skal tages i betragtning ved valg af en sort.

 

Denne art kendes på:

  • Meget brede blade med en skinnende underside
  • Rullet bladplade med ribber
  • Tydelig aurikel
  • Synlige hår på aks, når græsset blomstrer
  • Det eneste, der adskiller den fra italiensk rajgræs, er at westerwoldisk rajgræs kan blomstre/skride allerede i udlægsåret.


tilbage