"Større grovfoderudbytte med GreenSpirit."
Harmen van der Sluis

Frit sortsvalg giver den bedste græsblanding

Barenbrug er kendt for sin innovationsevne. Det fører til græssorter, der skiller sig markant ud. I vores GreenSpirit- blandinger kombinerer vi de allerbedste sorter. Dette frie sortsvalg og sorternes indbyrdes blandingsforhold betyder, at GreenSpirit-blandingerne præsterer bedre end type 35-standardblandingerne.
 

Koncept: Harmen van der Sluis - Tekst: Will van Hoof

GreenSpirit-græsblandingerne

Hvor standardblandingerne lever op til en række faste normer, bliver GreenSpirit-græsblandingerne optimeret på specifikke egenskaber som maksimalt tørstofudbytte, maksimal foderværdi pr. kg tørstof eller særlige funktionsegenskaber. Med GreenSpirit-blandingerne kan du øge det samlede grovfoderudbytte på din bedrift, fordi du kan afstemme græsblandingerne efter dine specifikke driftsforhold og/eller dine køers behov.

 

Barenbrug har et udvalg af GreenSpirit-blandinger med hver sine særlige egenskaber (se infoboks). Kombinationen af sorter i den enkelte GreenSpirit- blanding (og sorternes indbyrdes blandingsforhold) gør blandingen til den mest effektive til dit specifikke anvendelsesformål. Sorterne supplerer hinanden, idet de har hver sine styrker og svagheder. Dette fremgår bl.a. af undersøgelser foretaget af SEGES. Når man vælger den helt rigtige balance af sorter i en blanding, bliver blandingen lige en tand mere effektiv.

SEGES-forsøg

SEGES har testet græssorter siden 2008. Sorterne ligger altid i treårige gentagelser. Dette for så vidt muligt at undgå klimatologiske påvirkninger. Gennem den treårige testperiode testes sorterne i forhold til en blanding af sorter, som tidligere  er  anmeldt. Ud over at kunne sammenlignes med denne blanding kan de testede sorter også sammenlignes indbyrdes i perioden. På baggrund af  oplysningerne fra SEGES er det muligt at sammensætte de perfekte blandinger.

Maksimal foderværdi

GreenSpiritEffekt er sådan en blanding med specifikke egenskaber. Blandingen udmærker sig ved en maksimal tørstof- produktion pr. hektar kombineret med maksimal foderværdi pr. hektar. I denne blanding har vi kombineret de absolut bedste sorter, som tilsammen sikrer, at din græsmark året rundt yder maksimalt med den højeste foderværdi. 1 hektar GreenSpirit•Effekt giver (beregnet ud fra 100 % alm. rajgræs i blandingen) årligt 201kg ekstra tørstof sammenlignet med Bar35 og 596 kg ekstra tørstof sammenlignet med andre type 35-blandinger (se infoboks). Det giver mellem 1.000 og 3.000 kg ekstra tørstof over en femårig periode.

Tre topsorter af alm. rajgræs

GreenSpirit•Effekt  indeholder en kombination af tre topsorter af alm. rajgræs: Barflip, Dunluce og Barganza. Barflip er en diploid alm. rajgræs med sen skridning. Sorten udmærker sig ved sin energiværdi pr. kg tørstof. I SEGES' individuelle sortsafprøvninger scorer denne sort højest i forhold til 18 andre sorter. Og den skiller sig yderligere ud fra de øvrige sorter i andet og tredje år. Barflip er således særdeles persistent over årene. Da Barflip er en diploid sort, er den meget standfast og danner et tæt græstæppe.

Dunluce og Barganza

Dunluce og Barganza scorer også højest i de individuelle sortsafprøvninger. Dunluce er en middeltidig tetraploid alm. rajgræs. Sammenlignet med ni andre sorter, som er testet i samme periode, indtager denne sort en absolut topplacering, når det gælder tørstofudbytte pr. hektar. GreenSpirit•Effekt indeholder 30 % Dunluce. Den indeholder desuden 30 % Barganza. Denne sene tetraploide alm. rajgræs scorer i sin treårige testperiode hos SEGES højest på tørstofudbytte pr. hektar. Tilsammen udgør sorterne i GreenSpirit•Effekt en uforlignelig trio.

 

Også særdeles velsmagende

Sorterne af alm. rajgræs i GreenSpirit•Effekt suppleres med timote (10 %) og hvidkløver (10 %). Det betyder, at GreenSpirit•Effekt ud over at give et højt udbytte også er særdeles velsmagende. En ting står klart: med GreenSpirit-blandingerne får du altid succes!

 

Gevinst med GreenSpirit•Effekt ift. andre type 35-blandinger

 

Tørstof pr. ha

NEL20 pr. kg tørstof

Gevinst i liter mælk ved GreenSpirit•Effekt  pr. ha

Gevinst i DKK ved GreenSpirit•Effekt pr. ha

GreenSpirit•Effekt

13336 6,39    
Bar 35 13135 6,33 628 1.538
Andre type 35-blandinger på markedet 12767 6,16 1991 4.876

Beregnet ud fra 100 % alm. rajgræs i blandingen

GreenSpirit-serien

  • GreenSpirit•Effekt- Maksimalt udbytte og maksimal foderværdi
  • GreenSpirit•Kombi- Allround-blanding til forskellige jordtyper
  • GreenSpirit•Tetra Plus- Hurtig spiring og etablering, maksimalt udbytte uden kløver 
  • GreenSpirit•Struktur- Højt energi- og proteinudbytte, tørkeresistent pga. dybt rodne
  • NutriHerbSundere malkekvæg og højere jordfrugtbarhed
tilbage