Effekt

Slæt og afgræsning høj kvalitet

 • Til stor græsandel i foderrationen.
 • Velsmagende med højt energiindhold.
 • Topsorter sikrer maksimalt udbytte.
 • Til alm jordbundsforhold.
 • Høj resistens mod kronrust.
 • Afgræsning/slæt
 • Slæt
 • Permanent græsmark
 • Kortvarig græsmark
 • Øko

Effekt giver et maksimalt tørstofudbytte i perioden for de første to slæt og producerer velsmagende græs med en meget høj næringsværdi. Derfor er græsoptagelsen meget høj. Meget græs i forsommeren kombineret med græssets høje næringsværdi i denne periode, giver et højt udbytte pr. hektar, samt høje mælkeproduktionsegenskaber. Blandingen udmærker sig endvidere ved en god kronrustresistens.

 

Fordele:

 • Højere græsoptagelse på grund af meget høj fordøjelighed
 • Meget velsmagende græs
 • Højt udbytte pr. hektar gennem maksimal produktion af forårsgræs af høj kvalitet
 • Der kan spares på kraftfoder på grund af græssets / ensilagens høje næringsværdi
Sammensætning
Species
30%
Alm. rajgræs (tetraploid)
30%
Alm. rajgræs (tetraploid)
20%
Alm. rajgræs (diploid)
10%
Timote
5%
Hvidkløver
5%
Alice Hvidkløver
Specifikationer
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
Det bedste foder

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Hvor kan det købes
Mere