Off label godkendelser

Der skal i Sprøjtejournalen være en udskrift for det Off label godkendte bekæmpelsesmiddel, der er anvendt til behandling i frømarken.
Da der jævnligt kommer ændringer til Off label godkendelserne, vil det være en god ide først at udskrive Off label godkendelsen den dag der skal sprøjtes. Herved får man de nyeste rettelser med og opfylder lovgivningen.

 

Off label link til bekæmpelsesmidler