Ansvarsfraskrivelse og ophavsret

Selv om vi hele tiden bestræber os på at sikre, at sammensætningen af dette websted er korrekt, vil det kunne forekomme, at visse oplysninger er ufuldstændige eller ukorrekte. Vi gør alt, hvad vi kan for at de viste oplysninger er så fuldstændige som muligt.

 

Oplysningerne kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for nogen form for skade, enten direct eller indirekte,  som måtte opstå på grund af eller som på nogen måde er  forbundet med brugen af vores websted og/eller oplysningerne eller med en midlertidig manglende mulighed for at anvende dette websted. Vi fraskriver os ligeledes ethvert ansvar for nogen form for skade, direkte eller indirekte, som måtte opstå på grund af brugen af oplysninger, der er fremkommet ved hjælp af webstedet.

 

Denne udgivelse må hverken helt eller delvist gengives og/eller overføres i nogen form eller på nogen måde, herunder tryk, fotokopi, mikrofilm, digital teknologi, internet, CD-ROM eller på nogen anden måde uden foreudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.