Græsfrøudlæg

 

 

Græsfrøudlæg til høst 2019

 

 

Til høst 2019 er der meget få arealer til udlæg. Forhåbentligt bliver der igen plads til nye udlæg i efteråret 2018. Kontakt konsulenterne for spørgsmål vedrørende fremtidige muligheder for udlæg.