Tag ved lære af sommeren 2019, når du vælger efterafgrøde

Såning af efterafgrøden på det tidspunkt, hvor majsafgrøden lukker rækkerne, var sidste år den hyppigst valgte løsning. Men det var ikke den mest vellykkede. Såning samtidig med majsen eller eftersåning giver de største chancer for et godt resultat.

De praktiske erfaringer med Proterra Maize i 2019 er meget positive. Fordelene ved samtidig såning med Proterra Maize er:

  • Der er tilstrækkeligt med fugt og lys til en god første udvikling
  • Ukrudtsbekæmpelse er muligt pga. resistens mod plantebeskyttelsesmidler
  • Med en enkelt arbejdsgang undgås skader på de sårbare majsplanter. 

Proterra Maize giver størst produktion af organisk materiale

Forsøg på forsøgsstedet Vredepeel (en del af Wageningen University & Research) viser, at Proterra Maize er den af de undersøgte miljøgræsser, der producerer mest biomasse over og under jorden. Proterra Maize er således en ideel blanding til forbedring af jordens frugtbarhed. Efterafgrøden er specialudviklet til såning samtidig med fodermajs.

Undersøg biomassebestemmelse i fangstafgrøder

Se filmen om forskning på biomassebestemmelse i fangstafgrøder.

Intermezzo (undersåning) og Soilcover (eftersåning)

Intermezzo (undersåning) og Soilcover (eftersåning)

Til landmænd, der foretrækker at så en efterafgrøde på det tidspunkt, hvor majsafgrøden lukker for lyset, har Barenbrug Intermezzo. Intermezzo indeholder forskellige sorter af italiensk rajgræs, som først og fremmest er udvalgt på grund af deres dannelse af underjordisk biomasse. Til eftersåning har Barenbrug Soilcover, en blanding af italiensk og westerwoldisk rajgræs med en høj spiringsenergi, som desuden udvikler sig særlig hurtigt ved lave temperaturer.

 

Yderligere oplysninger om efterafgrøder

Vil du vide mere om den ideelle efterafgrøde til din bedrift? Så download vores folder.

 

Rådgivning og salg

Vil du vide mere om Proterra Maize? Så kontakt din Barenbrug-forhandler. Klik her for at finde en Barenbrug-forhandler i nærheden.

tilbage