Proterra Maize

Grøngødningsplanter til såning under majs

  • Såning i stub
  • Såning i dækafgrøde
  • Mellemafgrøde efter majs

Proterra Maize har mange fordele

Når grøngødningen Proterra Maize udsås sammen med majsen,har det store fordele og giver i sidste ende en DKK 1683 større fortjeneste pr. hektar. Grøngødningen Proterra Maize er sammensat af græsser, der udvikler sig godt under en dækafgrøde uden at konkurrere med majsen. Proterra Maize når at vokse sig tilstrækkelig stor til at kunne tåle ukrudtsbekæmpelse i majsen.

 

DKK 1683 større fortjeneste

Brug af Proterra Maize giver en DKK 1683 større fortjeneste end undersåning med raj- eller hundegræs.

Når den udsås samtidig med majsen, spares der også på radrensning eller harvning. Der kan ligeledes anvendes billigere herbicider. Det ekstra udbytte består i en større mængde fikseret kvælstof og organisk materiale, som er til gavn for jorden og den efterfølgende afgrøde. De lavere omkostninger og det ekstra udbytte giver en DKK 1683 større fortjeneste.

 

Kvælstofoptag fra midten af august

Majsplanternes vækstfase stopper midt i august, hvorefter majsplanterne har brug for tid til at modnes og danne stivelse. Da majsplanterne ikke længere vokser, optager de ikke kvælstof fra jorden. Netop i denne periode sker der en stor mineralisering i

jorden, som betyder, at de frigivne mineraler nemt vaskes ud. I midten af august er Proterra Maize allerede udviklet så meget, at afgrøden optager de frigivne mineraler og forhindrer udvaskning.

 

Proterra Maize

 

 

Herbicidtolerant

Proterra Maize er udviklet efter omfattende herbicidetoleranceprøvninger udført af bl.a. Videncentret for Landbrug (SEGES), AgroResearch International BV i Holland og universitetet i Gent (Belgien). De anbefalede herbicidblandinger* for Danmark kan ses i nedenstående tabel. Barenbrug anbefaler, at der altid anvendes et bekæmpelsesmiddel med en vis virkning over for græsser. Herved bremses Proterra en smule i væksten, så der opstår en god balance med majsafgrøden.

 

Sprøjtning 1: 0,5 l Callisto + 5,6 gr Harmony SX + 0,5 l Renol

Sprøjtning 2: 0,5 l Callisto + 0,3 l Tomahawk + 0,5 l Renol

Erfaringen viser, at Proterra Maize ikke tåler sprøjtning

med 30 g MaisTer.

 

Ukrudtsbekæmpelse

I sommerperioden udvikler Proterra Maize sig langsomt under majsafgrøden. De kraftige græssorter tåler skygge og er tørkeresistente. Kort før majsen kan høstes, øges væksten, da der kommer mere lys ned gennem majsplanterne.

Straks efter høsten er marken dækket af godt etablerede grøngødningsplanter. Proterra Maize danner rødder i op til 90 cm dybde, hvad der er meget gavnligt for jordens struktur. Den producerer masser af organisk stof, og det er ideelt for jordfrugtbarheden. Proterra Maize forhindrer udvaskning af næringsstoffer og danner en perfekt grøngødning til den efterfølgende afgrøde.

 

Udbytte/organisk materiale
Resistent over for rundorm
Rodmasse
Velegnet til sen udlægning
Første udvikling
Frosttolerance
Græs-grøngødning

Et højt indhold af organisk materiale og en god jordstruktur er af afgørende betydning for enhver afgrøde. Derfor har Barenbrug udviklet en serie af græs-grøngødning, som forbedrer strukturen af det øverste jordlag væsentligt og øger indholdet af organisk materiale.

Kontakt
Mere
Kan købes her
Mere