Valg af blanding

 

 

Er det bedre at så græs eller at lægge ruller med græs? [Top]

Såning er bedre, ruller er hurtigere. Fordelen ved såning er, at der ikke opstår forstyrrende lag, der kan hindre vandafledning i våde perioder. Også i tørre perioder kan det give bedre kapillareffekt (opadsugning) i jorden, hvilket giver bedre fugttilførsel til græsset. Ulempen er, at det tager længere tid for plænen at blive klar til brug (ca. 2 måneder). Fordelen ved græsruller er, at plænen kan bruges så snart den er lagt.

 

Kan produkter blandes?
For eksempel Water Saver og Shadow til en skyggefuld sandjord.
 [Top]

Det anbefales ikke. Græsblandinger er afbalanceret til at give optimale resultater. Blandes græsblandinger, kan de modvirke hinandens stærke egenskaber. Vælg den blanding, der passer bedst til dine ønsker og behov.

 

Hvorfor bruger vi græsfrøblandinger? [Top]

Der findes flere typer græs. Hver græsart har samtidig flere græssorter. Hver art og hver sort har sine egne kvaliteter. For eksempel er den ene modstandsdygtig over for at blive trådt på, mens en anden er modstandsdygtig over for sygdomme eller velegnet til tørre forhold. En blanding indeholder flere græsarter og sorter, der forstærker eller supplerer hinanden og dermed skaber de produktegenskaber, der opfylder dine behov.

 

Hvilken type græs et bedst til græsarmering? [Top]

Græsarmering kombinerer en høj bæreevne med et grønt udseende og godt vandoptag i jorden. Disse fliser lægges normalt på en sandfundering. Til denne sandfundering udgraves et ikke-bærende, komprimeret jordlag, hvorefter der påføres et sandlag. Det betyder, at der kun er lidt fugt og næring til stede, mens restitution stadig er afgørende, da græsset betrædes. Resilient Blue Lawn håndterer denne situation bedst.

 

Hvilken blanding er bedst egnet til en tør og sandet jord? [Top]

For et underlag, der er tørt, sandet og ikke vandes, er Water Saver den bedste blanding. Denne blanding indeholder græsarter med rodvækst ned til 80 cm dybde, hvilket giver adgang til vand fra dybere lag.