'Pænt stort udbytte med meget protein'
Alfred Højager Nielsen

Udbytte og kvalitet helt i top i to Barenbrug blandinger

Hos mælkeproducent Alfred Højager Nielsen blev lagrene af græs- og majsensilage fyldt godt op i 2019 - og analyserne viser, at kvaliteten er som ønsket til en høj mælkeydelse fra de 250 Dansk Holstein køer.

Nok på lager næste år

Tørre 2018 ryddede ud i lagrene af grovfoder hos mælkeproducent Alfred Højager Nielsen i Spjald. ”Heldigvis har 2019 været et fantastisk godt år ikke mindst takket været to gode græsblandinger fra Barenbrug”, fastslår han. I alt hentede han i gennemsnit fra fem slæt 10.900 FE pr. hektar på sine 70 hektar med græs. Men ikke nok med det, for han var også i stand til at tage et stort og meget tidligt første slæt i blandingen GreenSpirit•Struktur. ”Da vi nåede frem til 1. juni, havde vi nemlig ikke mere græsensilage tilbage fra 2018. Så vi var nødt til at være tidligt ude i forhold til det”, fortæller han. Netop GreenSpirit•Struktur dyrker han på de uvandede, lave arealer, og her giver blandingen en masse foderenheder med meget protein. ”Så vi klarede skærene og har nu lagrene rigtig godt fyldt op til langt ind i 2020”, konstaterer han.

Fordel med både GreenSpirit•Struktur og GreenSpirit•Effekt

I første slæt blev GreenSpirit•Struktur ensileret otte dage før GreenSpirit•Effekt, som er den anden og arealmæssigt dominerende blanding hos Alfred Højager Nielsen. Det bliver nemlig anbefalet af Barenbrug at tage GreenSpirit•Struktur før GreenSpirit•Effekt for at få mest muligt ud af begge blandinger. ”Men fra og med andet slæt kan man med fordel høste dem samtidig”, forklarer Rasmus Peter Andersen, salgsansvarlig fra Barenbrug. Den fremgangsmåde benytter Alfred Højager Nielsen derfor også. ”Sagen er, at det er vigtigt, at GreenSpirit•Struktur tages lige før skridning, hvorefter strandsvinglen i blandingen ikke skrider mere det år”, påpeger han.

Heldigvis har 2019 været et fantastisk godt år, der ikke blev taget til gode græsblandinger fra Barenbrug

 

Alfred Højager Nielsen

Supplerer hinanden godt på foderbordet

De to blandinger har hver sine dyrkningsmæssige egenskaber, som passer godt til vandet og uvandet dyrkning for eksempel hos Asger Højager Nielsen. ”Vi har GreenSpirit•Struktur på de 15 hektar lavere marker, hvor vi ikke kan vande. Her giver blandingen selv i tørre år et pænt stort udbytte med meget protein”, fortæller han. GreenSpirit•Effekt dyrkes på 55 hektar højere marker, som kan vandes. Den giver ligeledes et meget højt udbytte. Lige så interessant er det, at de to blandinger supplerer hinanden rigtig godt på foderbordet til højtydende køer. De 250 køer i besætningen yder for tiden 11.000 kg EKM, hvor fedtprocenten er 4,33 og proteinprocenten 3,64. ”Vi har lige installeret fire nye Delaval robotter og regner med, at ydelsen vil stige yderligere, fordi malkefrekvensen er gået op”, siger Alfred Højager Nielsen.

Vigtigt at optimere tørstofprocenten

Da første slæt på de 15 hektar med GreenSpirit•Struktur skulle i hus, troede maskinstationen, at det kunne gøres hurtigt. ”Men der var et enormt udbytte, og de kørte meget af natten”, siger Asger Højager Nielsen med et beskedent smil. Det bekom ham godt, fordi majsensilagen også ville slippe op før tid. Hans erfaring er endvidere, at det er virkelig vigtigt at få græsset ensileret på det rigtige tidspunkt. ”Tørstofprocenten skal være mellem 32 og 35 procent. Det kan være svært at ramme, men vi gør meget ud af ikke at forvejre for kort eller for lang tid”, fastslår han. Ved skårlægning crimpes græsset og bliver aflagt på hele markfladen. Umiddelbart før snitning rives det sammen. ”I varmt, tørt vejr med vind kan det tørre hurtigere, end man lige tror. Så kan tørstofprocenten komme for højt op, og det er ikke heldigt”, påpeger Asger Højager Nielsen. Han går nu vinteren i møde med masser af godt foder og ved, at der er rigeligt til der igen kan tages slæt af GreenSpirit•Struktur og GreenSpirit•Effekt i foråret 2020.

li_nutrifibre_dk!

NutriFibre – Root to success

Med NutriFibre-teknologien får mælkeproducenterne løsningen til deres bedrift under forskellige forhold.

tilbage