banner_nutrifibre-edit!

NutriFibre - Root to success

NutriFibre® er græs med et stærkt og omfattende rodnet og letfordøjelige blade med et højt proteinindhold. Det gør græsblandinger med NutriFibre® bedre end de græsblandinger, mange mælkeproducenter bruger i dag, på fire punkter.

 

 

Klimaresistent, fordi NutriFibre® er mere tørketolerant på grund af de dybe rødder,
Maksimalt proteinudbytte, fordi NutriFibre® giver et større energi- og proteinudbytte,
Effektiv udnyttelse af mineraler, fordi NutriFibre® udnytter næringsstofferne i jorden effektivt,
Sundt kvæg, fordi NutriFibre® har blade med masser af effektive fibre.

 

Græsblandinger med NutriFibre® udgør det optimale grovfoder for den moderne mælkeproducent. 

Med NutriFibre®-teknologien får mælkeproducenterne løsningen til deres bedrift under forskellige forhold. 

I Europa er en lang række mælkeproducenter allerede gået over til NutriFibre® og fodrer deres køer med dette græs med fuld tilfredshed. 

Den nye græsteknologi

NutriFibre®-teknologien forener effektiv mineraludnyttelse, høj energi- og proteinproduktion, fordøjelige og fiberrige cellevægge samt et intensivt rodnet. De enkelte egenskaber forstærkes af den indbyrdes interaktion, hvilket resulterer i ensilage i en særlig høj kvalitet. Derfor er denne specifikke kombination endnu stærkere end summen af de enkelte egenskaber. Den nye græsteknologi på basis af blødbladet strandsvingel er grundigt afprøvet under meget forskellige forhold, med forskellige jordtyper og i situationer

med forskellig driftledelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbage