Alice

Europas mest dyrkede hvidkløver

  • Storbladet hvidkløver
  • Aggressiv vækstform
  • Usædvanlig god forårsvækst
  • Persistens og vinterfasthed
  • ALICE og økologiske landbrugssystemer
  • Officielt registreret i: Holland, Tyskland, Irland, Østrig, Storbritannien, Tjekkiet, Frankrig, Rusland, Belgien, Slovakiet.
  • Permanent græsmark
  • Kortvarig græsmark (1-3 år)

Storbladet

ALICE er en storbladet sort, som er særlig udvalgt på grund af sit høje høstudbytte og øgede græsningsydelse i forhold til bladstørrelsen.

 

Aggressiv vækstform

ALICE har en aggressiv vækstform, der giver sorten en god konkurrencedygtighed over for græs og således medfører et højt årligt tørstofudbytte, som er bedre end med de fleste andre kløversorter i samme kategori.

 

Usædvanlig god forårsvækst

Generelt er starten på hvidkløverens forårsvækst meget langsom. I en bund med græs og kløver er indholdet af kløver derfor normalt utilfredsstillende, da kløveren ikke kan konkurrere med græsserne. ALICE har derimod en meget god forårsvækst, og sorten kan derfor give et exceptionelt udbytte ved første forårsslæt.

 

Persistens og vinterfasthed

ALICE har en øget udløbertæthed, som sikrer en fremragende persistens ved slæt eller rotationsafgræsning og en god persistens ved kontinuerlig afgræsning. ALICE udviser en god vinterfasthed. ALICE er særdeles resistent over for kløverknoldbægersvamp (Sclerotinia) og snegleangreb.

 

ALICE og økologiske landbrugssystemer

Ud over at være god til intensive landbrug er ALICE også den foretrukne sort på økologiske bedrifter. På denne type bedrifter er kløver et vigtigt element på græsarealer, og på grund af den fremragende konkurrencedygtighed, persistens, det høje udbytte og den gode resistens over for snegleangreb er ALICE den hyppigst anvendte sort.

Specifikationer
Sort
Hvidkløver
Blade
Storbladet
Kvælstoffiksering
Persistens
Konkurrenceevne (aggressiv)
Vinterhårdførhed
Tørstofudbytte
Kløver

Kløver forbedrer græskvaliteten ved at fiksere kvælstof. Det giver større udbytter og gør græsset mindre modtageligt over for kronrust og gør det også mere velsmagende. Resultatet er en større indtagelse, hvilket øger mælkeydelsen.

Kløver forbedrer græskvaliteten ved at fiksere kvælstof. Det giver større udbytter og gør græsset mindre modtageligt over for kronrust og gør det også mere velsmagende. Resultatet er en større indtagelse, hvilket øger mælkeydelsen.

Kløver forbedrer græskvaliteten ved at fiksere kvælstof. Det giver større udbytter og gør græsset mindre modtageligt over for kronrust og gør det også mere velsmagende. Resultatet er en større indtagelse, hvilket øger mælkeydelsen.

Hvor kan det købes
Mere