Bar 22

Middeltidlig græsblanding

  • Højt sukkerindhold
  • God smag sikre ædelysten
  • Høj fordøjelighed
  • Afgræsning/slæt
  • Slæt
  • Permanent græsmark
  • Kortvarig græsmark

Bar 22 er en middeltidlig græsblanding, der er velegnet til afgræsning og slæt.

Den har et højt sukkerindhold, en høj fordøjelighed og en god smag, der sikrer køerne en god ædelyst og en høj græsoptagelse ved afgræsning.

Der kan tages slæt af høj kvalitet af det overskydende græs.

Græsproduktionen vil være højest i foråret og forsommeren. 

Du opnår maksimalt udbytte af græsblandingen ved intensiv afgræsning eller 4 slæt.

Blandingen yder optimalt på almindelig god jord.

Sammensætning
Variety
Species
30%
Dunluce
Alm. rajgræs - tetraploid
27%
Barimero
Alm. rajgræs – diploid
28%
Barpasto
Alm. rajgræs – tetraploid
11%
Calimero
Hvidkløver storbladet
4%
Barbian
Hvidkløver (mindre blad)
Specifikationer
Såsædsmængde:
20-30 kg pr. ha
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
GreenSpirit blandinger

 

I 2015 blev mælkekvoterne afskaffet. GreenSpirit blandingerne er sammensat specielt til at sikre, at de opfylder kravene til maksimal produktion i mark og stald. Store mængder velsmagende græs er filosofien bag de nye sammensætninger.

Kontakt
Mere
Kan købes her
Mere