Bar 35

Middeltidlig græsblanding

  • Højeste massefylde
  • Stor vækst tidligt på sæsonen – sikre et stort 1. slæt
  • Høj sukker, høj fordøjelighed og højt protein
  • Her kan man nøjes med 4 slæt og har et forholdsvis bredt slæt-vindue
  • Afgræsning/slæt
  • Slæt
  • Permanent græsmark
  • Kortvarig græsmark

Middeltidlig græsblanding, der er velegnet til slæt og/eller afgræsning og yder optimalt på almindelig god jord.

Denne græsblanding har den højeste tilvækst først på sæsonen, hvor den ud over et højt udbytte også er garant for en høj foderkvalitet.

Blandingen er sammensat af almindelig rajgræs og hvidkløver, der bidrager med et højt sukkerindhold, høj fordøjelighed samt et højt proteinindhold.

Med denne blanding kan du nøjes med 4 slæt samtidig med, at du har et forholdsvis bredt slætvindue.

Sammensætning
Variety
Species
30%
Bargizmo
Alm. rajgræs – diploid
35%
Dunluce
Alm. rajgræs – tetraploid
25%
Barimero
Alm. rajgræs – diploid
13%
Calimero
Hvidkløver storbladet
Specifikationer
Såsædsmængde:
20-25 kg pr. ha
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
Rendyrket græspower

Der fås en GreenSpirit-blanding til alle jordbundsforhold og til ethvert græsmarksstyringssystem, som giver et stort udbytte i høj kvalitet med fokus på øget smagbarhed og bedre dyresundhed.

Der fås en GreenSpirit-blanding til alle jordbundsforhold og til ethvert græsmarksstyringssystem, som giver et stort udbytte i høj kvalitet med fokus på øget smagbarhed og bedre dyresundhed.

Der fås en GreenSpirit-blanding til alle jordbundsforhold og til ethvert græsmarksstyringssystem, som giver et stort udbytte i høj kvalitet med fokus på øget smagbarhed og bedre dyresundhed.

Kan købes her
Mere