Bar 35

Middeltidlig græsblanding

  • Højeste massefylde
  • Stor vækst tidligt på sæsonen – sikre et stort 1. slæt
  • Høj sukker, høj fordøjelighed og højt protein
  • Her kan man nøjes med 4 slæt og har et forholdsvis bredt slæt-vindue
  • Afgræsning/slæt
  • Slæt
  • Permanent græsmark
  • Kortvarig græsmark
  • Øko

Middeltidlig græsblanding, der er velegnet til slæt og/eller afgræsning og yder optimalt på almindelig god jord.

Denne græsblanding har den højeste tilvækst først på sæsonen, hvor den ud over et højt udbytte også er garant for en høj foderkvalitet.

Blandingen er sammensat af almindelig rajgræs og hvidkløver, der bidrager med et højt sukkerindhold, høj fordøjelighed samt et højt proteinindhold.

Med denne blanding kan du nøjes med 4 slæt samtidig med, at du har et forholdsvis bredt slætvindue.

Sammensætning
Species
35%
Alm. rajgræs (tetraploid)
27%
Alm. rajgræs (diploid)
25%
Alm. rajgræs (diploid)
13%
Hvidkløver
Specifikationer
Såsædsmængde:
20-25 kg pr. ha
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
Det bedste foder

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Hvor kan det købes
Mere