Bar Superb

En førsteklasses green året rundt

  • Tåler tæt klipning, ned til 4 mm.

  • Hurtigere boldrul.

  • Højere slidstyrke både sommer og vinter.

  • Højere sygdomsresistens.

  • Tæt græstæppe.

  • Grøn året rundt.

  • Green
  • Tee
  • Fairway
  • Rough

Topscore hos STRI

Bar Superb udviser fremragende egenskaber ved tæt klipning, hvilket underbygges af forskningsresultater fra STRI. Forskningsresultaterne viser ligeledes, at Bar Superb er visuelt indbydende og meget modstandsdygtig over for sygdomme som f.eks. rødtråd. Dertil kommer, at den danner et enormt tæt græstæppe og er nydeligt grøn om vinteren.

 

Tåler tæt klipning

Bar Superb består af 20 % almindelig hvene, 50 % rødsvingel og 30 % rødsvingel med korte udløbere. Denne kombination gør blandingen modstandsdygtig over for tæt klipning – helt ned til 4…5 mm. Når blandingen klarer sig så godt, skyldes det, at den består af sorter, der opnåede de højeste testscorer hos STRI. Bar Superb er altså yderst velegnet til brug på greens.

 

 

Tæt græstæppe

Ét af de krav, som alle greens skal opfylde, er et meget tæt græstæppe. Bolde ruller bedre på et tæt græstæppe. For Bar Superbs vedkommende opnås det tætte græstæppe overvejende ved forholdet mellem almindelig hvene, der ved hjælp af jordstængler (rhizomer) danner et tæt net af græsplanter med lav rullemodstand til følge.

 

Greens med stor boldhastighed

Lav rullemodstand på greens forudsætter meget tæt klipning. Boldhastigheder er nemme at måle præcist med et såkaldt stimpmeter. Tre bolde rulles ud af instrumentet, og den gennemsnitlige strækning beregnes. Denne talværdi omregnes derefter til boldhastighed. STRI's diagram viser tydeligt, hvordan kombinationen af almindelig hvene med rødsvingel uden henholdsvis med korte udløbere medfører højere boldhastigheder.

 

 

Høj brugsintensitet både sommer og vinter samt grøn hele året

Takket være kombinationen af almindelig hvene med rødsvingel uden henholdsvis med korte udløbere tåler Bar Superb en høj brugsintensitet. Så høj slidstyrke udviser mange andre græsser kun om sommeren, hvorimod Bar Superb tåler samme belastning om vinteren. Et andet vigtigt aspekt er en greens visuelle kvalitet. Bar Superb bevarer sin grønne farve på alle fire årstider, hvilket ligeledes fremgår af STRI's diagram. Diagrammet viser, hvordan den visuelle kvalitet af Bar Superb er højere end for de indgående græsarter. Det andet diagram viser den grønne farve om vinteren, og også her opnår Bar Superb en højere score end de enkelte arter i blandingen.

 

 

Meget høj sygdomsresistens

Rødtråd er en svampeinfektion, der normalt rammer rødsvingel. Den kan kendes på de tynde røde tråde på spidsen af bladene, der får dem til at visne. Bar Superb indeholder sorter, der er specifikt fremavlede for deres sygdomsresistens. Den er altså modstandsdygtig over for en lang række sygdomme. Som det fremgår af STRI's diagram, udviser kombinationen af almindelig hvene med rødsvingel uden henholdsvis med korte udløbere større modstandsdygtighed over for eksempelvis rødtråd. Den almindelige hvene, der indgår i Bar Superb, er med andre ord overordentlig sygdomsresistent.

 

 

Velegnet til tees

Bar Superb er velegnet til brug på greens, men den er også perfekt til tees, idet den besidder alle de kvaliteter, der kræves af en tee.

Sammensætning
Species
50%
Rødsvingel uden udløbere
30%
Rødsvingel med korte udløbere
20%
Alm. Hvene
Specifikationer
Etableringshastighed:
normal
Etableringshastighed:
normalt
Væksthastighed:
normal
Udsædsmængde:
25 - 30 g/m²
Klippehøjde:
fra 4 mm
Sækkestørrelse:
15 kg
Sådybde:
0,4 - 0,6 cm
Klippehøjder fra
Modstå meget korte klip
Højere sygdomsresistens
Et tættere græstæppe
Hurtig etablering
Selvreparerende
Højere slidstyrke om sommeren
Højere slidstyrke om vinteren
Grøn året rundt
Kræver mindre vanding
Kræver mindre gødning
Kræver færre klipninger
Kræver færre plantebeskyttelsesmidler
Golfbaner

Barenbrug har udviklet græsfrø specielt til golfbaner i mere end halvtreds år. Det har resulteret i højtudviklede, globalt banebrydende blandinger til golfbaner. Barenbrug arbejder tæt sammen med greenkeepere og golfbanearkitekter med henblik på udvikling af nye produkter, der opfylder de seneste praktiske krav.

Barenbrug har udviklet græsfrø specielt til golfbaner i mere end halvtreds år. Det har resulteret i højtudviklede, globalt banebrydende blandinger til golfbaner. Barenbrug arbejder tæt sammen med greenkeepere og golfbanearkitekter med henblik på udvikling af nye produkter, der...

Barenbrug har udviklet græsfrø specielt til golfbaner i mere end halvtreds år. Det har resulteret i højtudviklede, globalt banebrydende blandinger til golfbaner. Barenbrug arbejder tæt sammen med greenkeepere og golfbanearkitekter med henblik på udvikling af nye produkter, der opfylder de seneste praktiske krav.

Kontakt
Mere
Hvor kan det købes
Mere