Den første danske Barenbrug Golf Dag var en stor succes!

Den første Barenbrug Golf dag er blevet afholdt i Danmark. Den 22. Juni samledes en gruppe på 45 greenkeepere på Stensballegaard Golf ved Horsens. Formålet med denne dag var at give deltagerne mulighed for at skabe indbyrdes relationer, få faglige input samt at spille en runde golf på Stensballegaard. 

Som en pendant til den i Holland så populære årlige ”Barenbrug Golf day”, arrangerede Barenbrug en dansk udgave af denne, i tæt samarbejde den danske distributør SEMENCO og den danske TORO repræsentant SC-Carlsen. At valget faldt på Danmark er ikke overraskende. Danmark er et golfmarked i vækst, og en base for Barenbrug, også i kraft af den nye fabrik der er placeret i Tinglev. Det overordnede ansvar for dagen lå hos Produktchef Michael Møller Larsen, SEMENCO og Salgschef Boye Thomsen, SC-Carlsen.
 
Efter en god morgenbuffet, åbnede Salgsdirektør Huib Jan Krasenberg, Barenbrug Holland dagen, og redegjorde kort for Barenbrug’s aktiviteter i Danmark. Ordet gik derefter til Produktchef Arthur Wolleswinkel, som gav en kortfattet præsentation af en af de seneste produktnyheder - Bar Duo Bent, en blanding af Alm. hvene og Krybhvene, der giver en hurtig effekt ved eftersåning af greens. græsfrø blanding, der giver hurtig overseeding af greens. Efter dette var der et indlæg af ejer og initiativtageren til Stensballegaard Golf - Henrik Ahlefelt, der fortalte om baggrunden og byggeprocessen for banen, siden starten i 2007. Historien fangede tilhørernes opmærksomhed, i kraft af en meget ligefrem og humoristisk fremlægning.
Før Gunstarten til golfmatchen, var der lejlighed for greenkeeperne til at få en præsentation af maskinparken fra TORO, i og med at et bredt udvalg af maskiner var udstillet lige ved siden af Stensballegaard’s imponerende klubhuse.

Efter demonstrationen af maskinerne fra TORO var det tid til at spille golf. Under perfekte vejrforhold – ikke for varmt, men bestemt heller ikke for koldt – udkæmpedes kampen om de to pokaler: Barenbrug Trophy og TORO Cup. For mange af de deltagende greenkeepere var det første gang de spillede på denne enestående bane. Banen bød på en stor udfordring for spillerne. En masse vand er i spil, og store højdeforskelle mellem tee og green, gav scores hvor kun én enkelt spiller efterfølgende skulle reguleres ned i handicap.
 
Efter de 18 hullers golf i høj sol, var det tid til en velfortjent iskold forfriskning i klubbens bar. Under den efterfølgende præmieoverrækkelse og middag, gik snakken om Barenbrug, TORO og naturligvis om den spillede runde golf.
Den første Barenbrug Golf dag var en stor succes, og vi vil gerne takke alle de involverede parter for deres deltagelse. En speciel tak skal rettes til personalet på Stensballegaard for deres gæstfrihed i forbindelse med afholdelse af arrangementet.

Arthur Wolleswinkel
Barenbrug Holland BV