Enårig rapgræs – en pestilens på golfbanen

Det er stort set umuligt at forebygge enårig rapgræs på golfbanen. Man kan derfor lige så godt opgive illusionen om en golfbane, der er helt fri for enårig rapgræs. Man kan dog stadig forsøge at begrænse den mest muligt. Enårig rapgræs kan have negative konsekvenser for golfbanen såsom bare pletter og sygdomme i græsset. Her gælder den gamle talemåde, at forebyggelse er bedre end helbredelse!

Lad den tørre ud

En måde at komme enårig rapgræs til livs på er at lade den tørre ud. Uden vand tilintetgøres uønskede planter, og det gælder i særdeleshed for enårig rapgræs. Denne metode kræver dog en hurtig udtørring, for hvis det sker langsomt, vil planten blive stresspåvirket og reagerer som tidligere nævnt ved at formere sig.

 

Ved udtørring bevares de bedste græsplanter. Når de uønskede planter er væk, anbefales det at anvende en eftersåningsblanding i høj kvalitet, der sikrer en hurtig spiring og vækst. Hvis andre græsarter spirer hurtigt, får enårig rapgræs vanskeligere ved at etablere sig. Enårig rapgræs har normalt behov for meget regelmæssig vanding. Og da den kun kan absorbere vand fra det øverste jordlag, vil den hurtigt dø ud.

 

I de varme sommermåneder er det derfor nødvendigt at give ekstra vand. Det giver unødigt ekstraarbejde, som kan undgås ved at bruge de rigtige græsblandinger. Og den ekstra vanding kan heller ikke ligefrem siges at være miljøvenlig. Alt dette gør enårig rapgræs til en pestilens for greenkeeperen.

 

Klik her for at få mere at vide.

Færre spilleskader

Hvad enten det er på fairwayen eller tee'en, er det muligt at undgå spilleskader på en golfbane. Når der vokser enårig rapgræs i de beskadigede områder, bliver der nemt slået hul i græstæppet på grund af det overfladiske rodnet. Resultatet er grimme bare pletter – og det er det sidste, man ønsker på en golfbane. Igen er der brug for en græsblanding, der sikrer en hurtig etablering og har den nødvendige kapacitet til at regenerere efter skader uden at kræve særlig meget ekstra pleje. RPR® er et effektivt produkt, der kan tage kampen op med enårig rapgræs. Klik her for at få mere at vide om RPR®.

 

Gødskning

Den optimale pH-værdi for enårig rapgræs er mellem 5,5 og 7. Det er lidt højere end den ideelle pH-værdi for alm. hvene. Den årlige kvælstoftilførsel ligger mellem 23 og 30 g pr. m². Enårig rapgræs kan begynde at komme frem allerede først på vinteren. Den første kvælstoftilførsel bør derfor foretages allerede i marts. I foråret og efteråret har enårig rapgræs brug for mere fosfat end f.eks. alm. hvene. For at holde enårig rapgræs nede kan man derfor vælge at undlade at gøde med fosfat.

 

Sygdomme

Sygdomme, der hyppigt opstår på golfbaner med enårig rapgræs, er skiveplet, microdochium, sneskimmel, dollar spot, trådkølle og Rhizoctonia solani. Der findes mange produkter til bekæmpelse af disse sygdomme. Hyppig brug af pesticider går dog ikke godt i spænd med den stigende fokus på bæredygtighed, der er i vores samfund. Her gælder det igen, at "forebyggelse er bedre end helbredelse". Bekæmp i stedet enårig rapgræs med en græsblanding i høj kvalitet – det nedsætter risikoen for sygdomme betydeligt.

 

RPR-GT-logo-1900!

RPR®

De fleste græsblandinger taber kampen til enårig rapgræs. Det skyldes, at enårig rapgræs spirer lynhurtigt og etablerer sig hurtigere end de fleste græsblandinger. Men hos Barenbrug har vi blandinger, der er endnu hurtigere – f.eks. den kraftfulde RPR®, der er kendetegnet ved en meget hurtig spiring og evnen til at danne et ekstremt stærkt græstæppe...

Hurtig etablering

Enårig rapgræs er kendt for sin tendens til at etablere sig overalt. Bare pletter er derfor et let mål for den aggressive græsart. Med Bar Intensive RPR® eller Bar Extreme RPR® kan man opnå en flot tee eller fairway, som er næsten umulig at beskadige. Hvor enårig rapgræs er meget følsom over for sygdomme, er Bar Intensive RPR® mere robust. Den har desuden den egenskab, at den danner et meget tæt græstæppe, som er selvhelende, hvis det beskadiges. Klik her for at få mere at vide om Bar Intensive RPR®.

 

Bar Extreme RPR® anvendes hovedsagelig som eftersåningsblanding, da den etablerer sig ekstremt hurtigt. Den er således i stand til at tage kampen op mod enårig rapgræs – og vinde. En golfbane er som regel udsat for kraftig slitage. Med et godt sving kan man slå en tot enårig rapgræs helt fri af jorden. RPR® har derimod overjordiske sideskud, som er bundet sammen og griber fat i jorden. Klik her for at få mere at vide om Bar Extreme RPR®.

 

Engrapgræs er længere om at etablere sig. Når græsset er sået, er der stor risiko for, at det i stedet er enårig rapgræs, der kommer først. Alm. rajgræs etablerer sig derimod hurtigt og er en reel konkurrent. Enårig rapgræs er ikke kun en plage på golfbanen – problemet er lige så stort på boldbaner.

 

Klik her, hvis du vil vide mere om løsninger og muligheder, når det handler om enårig rapgræs på boldbaner.

Enårig rapgræs er en plage

Som forklaret ovenfor kan enårig rapgræs holdes nede, men det kræver en god portion årvågenhed. For at holde den effektivt nede og bevare en flot golfbane skal greenkeeperen udarbejde et omfattende managementprogram. En nemmere løsning ville være at anvende egnede græsblandinger, der kan konkurrere med enårig rapgræs. Når der spilles golf på en bane med enårig rapgræs, kan det medføre masser af bare pletter og sygdomme. Hvis enårig rapgræs får lov til at brede sig, vil den inden længe dominere hele banen.

Enårig rapgræs
Enårig rapgræs er også kendt som Poa annua. Som navnet siger, er den enårig, men den kan også være toårig og i enkelte tilfælde flerårig. Hvis man ikke griber ind, breder den sig overalt. Det kan resultere i masser af bare pletter og forskellige sygdomme.
Enårig rapgræs er også kendt som Poa annua. Som navnet siger, er den enårig, men den kan også være toårig og i enkelte tilfælde flerårig. Hvis man ikke griber ind, breder den sig overalt. Det kan resultere i masser af bare pletter og forskellige sygdomme.
Enårig rapgræs er også kendt som Poa annua. Som navnet siger, er den enårig, men den kan også være toårig og i enkelte tilfælde flerårig. Hvis man ikke griber ind, breder den sig overalt. Det kan resultere i masser af bare pletter og forskellige sygdomme.
tilbage