Førende tysk landbrug: NutriFibre er vejen frem

 

Gut Hulsenberg er et landbrug i Nordtyskland med 250 malkekøer, et biogasanlæg og 300 ha fodergræs.

Mælkeydelsen på Gut Hulsenberg ligger på 11.600 kg pr. ko i gennemsnit. Landbruget er ejet af virksomheden H. Wilhelm Schaumann GmbH, der benytter bedriftens faciliteter til international forskning i blandt andet ensileringsmidler og ernæring af malkekøer.

 

 

Effektive fibre med fordøjeligt protein

På Gut Hulsenberg anvendes der masser af kvalitetsgrovfoder i foderrationen. På gården har man siden 2011 anvendt NutriFibre-teknologien (blødbladede strandsvingler) i form af græsfrøblandingen GreenSpirit•Struktur.  I 2014 var det samlede areal med denne græsblanding øget til 80 hektar. Baggrunden for at vælge NutriFibre var ønsket om at kvalitetsgræs med specifikke egenskaber skulle reducere behovet for anvendelse af dyre proteinfodermidler som raps og energifattige fiberkilder som halm.

Da de moderne typer af blødbladede strandsvingler (NutriFibre) netop kombinerer indholdet af effektive fibre med en øget produktion af fordøjeligt protein pr ha, vurderede man, at dette var svaret på bedriftens behov.

 

Imponerende resultater

Siden man startede med NutriFibre, har man opnået imponerende resultater i foderproduktionen. Ensilageudbyttet fra markerne med NutriFibre er langt større end udbyttet fra de øvrige græsmarker. Ifølge ensilageanalyserne giver de blødbladede strandsvingler (som man ensilerer med ensileringsmidlet BonSilage) et 8,2 % højere råproteinindhold end det gennemsnitlige ensilageudbytte i regionen. Martin Böhmer, der er elev hos Schaumann, har beregnet, at dette for Gut Hulsenberg medfører et øget udbytte på 21.400 kg råprotein. Det betyder en årlig besparelse på DKK 100.000 i proteinkoncentrater (rapskage).

1,6 kg EKM pr kg tørstof

Efter at bedriften er begyndt at fodre med NutriFibre ensilage, er køernes mælkeydelse øget. Den daglige mælkeydelse er nu på 37,1 kg pr. ko, selvom man samtidig har reduceret tilskudsfodermængden i rationen til 251 gr/kg mælk. Fodereffektiviteten ligger således oppe på 1,6 kg EKM pr kg tørstof, hvilket man anser for at være meget tilfredsstillende!

 

Sundere foderration

Erfaringerne fra Gut Hulsenberg har vist, at brugen af blødbladede strandsvingler reducerer behovet for at supplere med protein og fiber i foderet. Og det giver samtidig en bedre og sundere foderration! NutriFibre kombinerer effektive og energirige fibre med fordøjeligt protein og er således den ideelle foderkilde til et moderne kvægbrug.

 

(Kilde: Informationerne i denne artikel er oplyst af H. Wilhelm Schaumann GmbH, Tyskland)