Finbladet græs tillader tæt klipning

Almindelig Rajgræs (lolium perenne) er en meget anvendt græsart på fodboldbaner, men arten er også mere og mere brugt på golfbaner. Barenbrug investerer kontinuerligt i forædling for at udvikle denne art, og dette med stor succes.


Alm. Rajgræs er en bredt anvendelig græsart.. Man finder arten på enge, landbrugsarealer, sportsbaner, prydplæner, vejsider, diger og diverse grønne områder. Alm. Rajgræs har mange positive egenskaber. Brugerne oplever lolium perenne som en hurtigt voksende og stærk græsart. Den kan modstå slidtage, regenererer hurtigt efter skader og er meget persistent. På den anden side har Alm. Rajgræs også nogle mindre eftertragtede egenskaber: den kan ikke tåle tæt klipning, behovet for kvælstof er relativt stort og arten kan ikke lide skygge, men dette har ændret sig.


Barenbrug har i flere år været travlt beskæftiget med at forbedre artens egenskaber. Dette har resulteret i mange forbedringer i slidtolerance, persistens og sygdomsresistens. Forhold som bladenes finhed, tolerance overfor tæt klipning og god udnyttelse af kvælstof har gennem længere tid været oversete egenskaber.

Finere blade
De nyeste sorter af Alm. Rajgræs er blevet kraftigt forbedrede. Barenbrug’s forædlingsprogram har allerede frembragt meget finbladede Rajgræsser, som i bladstrukturen er sammenlignelige med Rødsvingel. Den velkendte BARGOLD er en meget finbladet (dværg) sort, ligesom BARLADY, BAREURO og den nye BARSIGNUM. Alle sorter kan blandes med Rødsvingel, hvilket giver flotte plæner og fairways.


Takket være de finere blade forbedrede Barenbrug også tolerancen overfor tæt klipning. Forskellige tests har vist at BARGOLD klarer sig godt ved en klippehøjde på 5 mm. Både hollandske, belgiske, engelske og danske greenkeepere har nu gennem flere år haft gode erfaringer med de finbladede rajgræsser, og deres erfaringer viser at uden lolium perenne
på deres fairways og tees, ville banen ikke være spilleklar så hurtigt efter vinterperioden.

Forædlerne fra Barenbrug udtaler at udviklingen af den bredest anvendelige græsart (Alm. Rajgræs) aldrig stopper, der vil altid være egenskaber der kan forfines, hvilket vil resultere i et endnu større anvendelsesområde for denne populære art.