Græsarterne i en frøblanding er bestemmende for sådybden!

Hvor dybt skal jeg så?” er et hyppigt stillet spørgsmål. I havebrug siges det at den korrekte sådybde er én til to gange frøets længde.

Erfaringer viser os at græsfrø skal sås i 0,5 til 2 centimeters dybde. Dette er imidlertid mere kompliceret end som så. Frøblandinger består af forskellige arter og sorter, og de har hver især deres egen optimale sådybde.

 

For bedre at være i stand til at yde den bedste rådgivning, har STRI (Sports Turf Research Institute i Bingley, England) gennemført omfattende forsøg med forskellige blandinger indeholdende sorter af Alm. Rajgræs, Engrapgræs, Rødsvingel og Mosebunke. Frøblandingerne blev sået i to forskellige dybder.

 

Konklusioner
Forsøgene viste at sådybden er meget vigtig, såvel ved nysåning, som ved eftersåning af sportsbaner, greens, teesteder og fairways. Hertil kommer at tilgængeligheden af tilstrækkelig fugtighed i jorden er essentiel for frøenes evne til at spire. Når man ønsker hurtig fremspiring af  arterne, så skal Engrapgræs sås med ganske lille sådybde, for at etablere sig tilfredsstillende, hvorimod de større frø fra Strandsvingel, skal sås dybere for at give den optimale græstæthed.

 

Kontakt
Hvis du ønsker mere information om sådybder kan du kontakte Michael Møller Larsen (plænegræs specialist i Semenco, mml@semenco.dk) eller Arthur Wolleswinkel (International Produktchef fra Barenbrug, Holland, awolleswinkel@barenbrug.nl)