GreenSpirit-græssorter testet og gennemprøvet i Danmark

I mere end 10 år har Barenbrug testet sine græssorter, før de bliver anvendt i GreenSpirit-produkterne. Barenbrug Research har forsøgsmarker flere steder i Danmark. Hvert år bliver der sået mere end 200 sorter af alm. rajgræs, strandsvingel, engsvingel, engrottehale, hundegræs og hybridrajgræs. Efter fem år evalueres sorterne på deres høstudbytte, vinterfasthed, græsbundstæthed, sygdomsresistens og persistens. På baggrund af denne evaluering defineres den optimale sammensætning af GreenSpirit-blandingerne til de efterfølgende år.

 

Ud over til private markforsøg anvendes Barenbrugs mest lovende sorter også til forsøg ved Videncentret for Landbrug. Ved disse officielle danske forsøg testes de nye sorter grundigt i forhold til andre gennemprøvede sorter. Når en ny sort evalueres positivt, anbefales den og registreres på den danske sortsliste. Dette er endnu et bevis på, at de græssorter, der anvendes i GreenSpirit, er fordelagtige for danske landmænd.

 

Læs mere om græssorterne og forsøgsresultaterne på www.vfl.dk og www.nfts.dk.