Førstehjælp ved tørkeskade!

De seneste måneder har været usædvanlig tørre. Græsset har skiftet farve fra grønt til gult og fra gult til brunt. Er der mon stadig liv i dit græs? Hvad skal du gøre for igen at få et smukt, grønt græstæppe, og hvilke farer lurer der? Disse spørgsmål får du svar på i denne "førstehjælpskasse" fra Barenbrug. Med denne trinvise køreplan får du et sundt og vitalt græstæppe igen på ingen tid!

1. trin: Lav en vitalitetstest!

Ved temperaturer over 25 °C går mange græsarter i dvale. Der er stor forskel på græsarterne – nogle kan overleve ekstrem varme og tørke, mens andre bukker under. Ved hjælp af nedenstående enkle test får du svar på spørgsmålet, om græsarterne i dit græstæppe stadig er i live.

 

Vitalitetstest:

  1. Grav et stykke græstørv op af jorden med en spade.
  2. Læg det i en spand med vand, og lad det suge vand til sig, til det er helt mættet.
  3. Hæld vandet fra, og lad græstørven ligge i spanden.
  4. Hvis der efter 2-3 dage er kommet hvide rødder på tørvens underside, er græsplanterne stadig i live.

 

Konklusion på 1. trin: Hvide eller brune rødder?

Græsplanter, der danner hvide rødder, kan regenerere, når de får adgang til vand. Hvis der ikke er dannet nogen hvide rødder blandt de brune, er der ikke de store chancer for, at græsplanterne har overlevet varmen og tørken.

Giv agt – fare!

Da de eksisterende græsplanter er meget svage eller døde, er der blevet masser af plads til nye planter. Det kan også være uønskede planter såsom enårig rapgræs eller ukrudt. Jorden indeholder sandsynligvis stadig masser af frø fra disse planter, og de begynder at spire, når der tilføres vand. Hvis græstæppet ikke får hjælp til at regenerere, vil de uønskede planter få overtaget, og du får et grimt og ustabilt græstæppe.

2. trin: Lav en vandafvisningstest

God vitalitet er ingen garanti for, at græstæppet nu også regenererer. Det er også helt afgørende, at jorden kan optage vand. Hvis jorden er vandafvisende, vil græstæppet ikke regenerere, selv om det får vand. Vandafvisende jord opstår som følge af stress hos græsplanterne, hos andre planter og i jordorganismerne i varme og tørre perioder. Det betyder, at vandet ikke længere kan trænge ned i jorden eller måske kun trænger ned lokalt. Vandafvisende jord gør det endnu sværere for græsplanterne at regenerere, når der igen kommer regn, fordi regnvandet aldrig når ned til rødderne. Det er derfor nødvendigt først at løse problemet med vandafvisende jord.

 

Dråbetest:

Nedenstående test giver en god indikation af, om jorden er vandafvisende.

  1. Grav en jordprop op af græsset med en spade eller et stemmejern.
  2. Læg en dråbe vand for hver 2 cm's dybde.
  3. Hvis det tager mere end 1 minut, før dråben trænger ind i jorden, er jorden for vandafvisende til, at græstæppet kan regenerere på normal vis. Det nytter ikke noget at efterså i vandafvisende jord.

 

Konklusion trin 2: Vandafvisende eller ej?
Hvis jorden er vandafvisende, nytter det ikke at efterså med en almindelig græsfrøblanding. Vandet når ikke ned til frøene, så de kan spire, og eventuelt spirede frø kan ikke blive til planter, hvis vandet ikke når ned til deres rødder. Barenbrug har en løsning på problemet med vandafvisende jord: Yellow Jacket Water Manager! Den revolutionerende frøbehandling med Yellow Jacket Water Manager sikrer, at jordens vandafvisende egenskaber elimineres og ikke vender tilbage i den periode, hvor de unge græsplanter udvikler sig til fuldt udvoksede planter (etableringsperioden). Dit græstæppe bliver igen stærkt og vitalt med sunde og stærke unge planter. Denne teknologi er anvendt i alle Resilient Blue®-græsblandinger.

3. trin: Reparer dit græstæppe

Nedenfor er vist 3 skræddersyede løsninger til boldbaner, golfbaner og plæner/parker.

Reparation af tørkeskader på plæner

Reparer tørkeskader på plæner på ingen tid.

Reparation af tørkeskader på boldbaner

Reparer tørkeskader på boldbaner på ingen tid.

Reparation af tørkeskader på golfbaner

Reparer tørkeskader på golfbaner på ingen tid.

100 år Barenbrug

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Royal Barenbrug Group er en familieejet virksomhed, hvis kerneaktiviteter er planteavl, græsfrøproduktion og international markedsføring af foder- og plænegræs samt kløver. Barenbrug har været global markedsfører i branchen i over 100 år.

Hvor kan det købes
Mere
tilbage