Header-product-ResilientBlue!

Resilient Blue® Lawn

Græs der kæmper sig tilbage!

  • Forberedt på ekstreme forhold.
  • Hurtig reetablering.
  • Nem at vedligeholde.
  • Plæner og grønne arealer
  • Vejrabatter

Resilient Blue® Grass Technology

Vær forberedt på ekstreme forhold! Klimaet er i forandring verden over. Ekstreme vejrforhold er efterhånden snarere reglen end undtagelsen. Vi oplever kraftige regnskyl, kvælende varme og meget tørre somre. Det sætter dig under et større pres, hvis du arbejder med græs til daglig: Skal du vande, og i givet fald hvor meget? Er din gødning blevet udvasket? Kan du klippe græsset, når det er så vådt? Der er dog ingen grund til panik! Der findes en ny græsteknologi, som klarer sig på “hårdfør” vis under disse ekstreme forhold – Resilient Blue®! Dette græs lader sig ikke slå ud af ekstrem stress, men tager kampen op!

 

Høj tolerance i stressperioder

Langvarig tørke og varme, et højt sygdomstryk og lange perioder med et lavt ernæringsniveau er alle sammen faktorer, der kan være skæbnesvangre for dit græs og volde dig store bekymringer. I modsætning til de gængse sorter af engrapgræs holder Resilient Blue® hovedet koldt under disse forhold og kan holde til en lang række stressfaktorer. Ved at regenerere på det rigtige tidspunkt er Resilient Blue® i stand til at tage kampen op og danne et optimalt græsdække. Det gør Resilient Blue® unik!

 

Hurtig genvækst efter stressperioder

Hvis dit græs er udsat for kraftig tørke- og varmestress, kan du trygt stole på, at Resilient Blue® tager kampen op og kommer stærkt tilbage. Resilient Blue® har en stresstolerance, der er langt over middel, og regenererer væsentligt hurtigere efter ekstreme forhold.

 

 

Ekstraordinær trafiktolerance

Resilient Blue® indeholder vores stærke RPR®-teknologi. RPR® (selvhelende alm. rajgræs) danner i modsætning til traditionelt alm. rajgræs udløbere, som sikrer lynhurtig genvækst efter enhver skade. Gængs alm. rajgræs, som har en tueformet vækst, har ikke denne egenskab. Evnen til at danne udløbere gør RPR® særdeles stærk i forhold til genvækst. RPR® er desuden meget hurtig til at spire og etablere sig.  RPR®- og Resilient Blue®-græsteknologierne går hånd i hånd og forstærker hinanden indbyrdes. En stærk og hårdfør kombination!

 

Høj sygdomstolerance

Ekstreme vejrforhold fører ofte til stress og et højt sygdomstryk. Resilient Blue®s hårdføre egenskaber gør dit græs mindre modtageligt over for svampeangreb, så dit græstæppe holder sig både sundere og grønnere. Det betyder, at der kan spilles kontinuerligt på banen. Og du sparer udgifter til vedligeholdelse, reparation af skader og pesticider.

 

Resilient Blue® Sport klarer sig bedre ved "low input" vedligeholdelse end standardblandinger til boldbaner og er derfor den bedste løsning til baner, der bruges og vedligeholdes intensivt. Kort fortalt er Resilient Blue® den smarteste løsning til isåning på nye boldbaner! Det er her, Resilient Blue®-teknologien virkelig kommer til sin ret. Den er naturligvis også velegnet til eftersåning på eksisterende baner. Vær opmærksom på, at engrapgræs generelt er lidt længere om at opnå sit fulde potentiale end alm. rajgræs.

 

Her kan du læse mere om Resilient Blue®: https://www.barenbrug.dk/resilient-blue 

Resilient Blue® - Grass that fights back
Sammensætning
Species
30%
Resilient Blue® (behandlet med Yellow Jacket Water Manager)
25%
Alm. Rajgræs - RPR® Technology
15%
Rødsvingel uden udløbere
15%
Rødsvingel med lange udløbere
15%
Bakkes svingel
Specifikationer
Etableringshastighed
langsom
Kvælstofbehov
Meget lav
Væksthastighed
langsom
Udsædsmængde pr. 100 m²
2-3kg
Udsædsmængde pr. m²
20-30g
Klippehøjde
20-40mm
Emballage
15kg
Sådybde
5-10mm
Højere slidtolerance
Højere tørketolerance
Hurtigere etablering
Velegnet til skygge
Mere finbladet
Kræver mindre vedligeholdelse
Kræver mindre gødning
Højere sygdomstolerance
Selvreparerende
Spirer ved lav temperatur
Hurtigere spiring
Større vinterhårdførhed
Tidlig vækst i foråret
Grønne arealer

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv. Man finder det overalt i haver og parker. Den praktiske anvendelse er vigtig, men det er dets æstetiske tiltrækningskraft og dets evne til at rense luft og vand ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt græsfrøblanding kan du have glæde af din plæne i mange år!

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv. Man finder det overalt i haver og parker. Den praktiske anvendelse er vigtig, men det er dets æstetiske tiltrækningskraft og dets evne til at rense luft og vand ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt græsfrøblanding kan du have glæde af...

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv. Man finder det overalt i haver og parker. Den praktiske anvendelse er vigtig, men det er dets æstetiske tiltrækningskraft og dets evne til at rense luft og vand ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt græsfrøblanding kan du have glæde af din plæne i mange år!

Hvor kan det købes
Mere