Header-SOS-Sport-2024!

SOS® Sport

Superhurtig genvækst ved lave temperaturer

  • Ekstremt hurtig etablering.
  • Til eftersåning ved lave temperaturer (fra 4 ºC).
  • Til ekstremt hurtig reparation af fodboldbaner  og parker.
  • Øger antallet af spilletimer.
  • Reducerer mængden af enårig rapgræs.
  • Nysåning
  • Eftersåning

Den hurtigste etablering

Nu er en hurtig etablering mulig med den nyeste generation af enårig rajgræs: SOS®! SOS® er på grund af den hurtige etablering blevet en meget kendt og populær blanding i de seneste år. Om vinteren er det hårdt tiltrængt at få boldbanerne repareret, så de hurtigst muligt kan tages i brug igen. Eftersåning med SOS® garanterer et græsdække på mindst 60 % inden for en måned. Det er hele 18 dage hurtigere end med standardblandinger, der indeholder alm. rajgræs.

 

Eftersåning ved lave temperaturer

Med de fleste græsblandinger er eftersåning ved lave temperaturer en umulighed, men med SOS® kan der eftersås allerede ved jordbundstemperaturer på 4 ºC. Normalt er klubberne nødt til at rykke rundt for at finde gode baner at spille på. Det hører fortiden til med SOS®. Hvis der eftersås med SOS® på det rigtige tidspunkt, allerede sidst på vinteren, garanteres en grønsvær af høj kvalitet.

 

Grafen nedenfor viser, hvor hurtigt SOS® etableres og regenereres ved eftersåning i januar ved en jordbundstemperatur på 4 ºC. Allerede en måned senere er græsdækket mere end 60 %. SOS® er løsningen til eftersåning ved lave temperaturer.

 

Forlænget spillesæson

At forlænge spillesæsonen er lettere sagt end gjort, da almindelige græsblandinger ikke spirer ved lave jordtemperaturer, men med SOS® kan spillesæsonen forlænges med et par måneder. Når plænen eftersås i det tidlige forår, kan græsdækket bevares intakt. Der kan således spilles mere intensivt på banen end tidligere. Med SOS® kan spillesæsonen forlænges, sommetider med over 100 timer om året.

 

 

Forudsigelse af spiring

det muligt at forudsige spiringen. Spiringen af SOS® kan forudsiges ved hjælp af de såkaldte gradvækstdage, også kaldet GDD (Growing Degree Days). Hertil anvendes GDD-formularen på fremkomsten af de første grønne blade. Sorterne, som blev brugt i undersøgelsen, var SOS®, Bargold og Barlennium (alm. rajgræs).

 

Takket være laboratorieundersøgelser hos Barenbrug Research er

SOS® kom ikke blot tidligere op – der var også en betydelig forskel i udviklingsniveauet. De fremspirende blade på SOS® var dobbelt så lange og voksede i et højere tempo end alm. rajgræs, og det fik hurtigere banen til at se flot ud. Det er dermed dokumentation for, at det er muligt at forudsige spiringen af SOS®.

 

Sammensætning
Species
50%
SOS®
50%
Alm. rajgræs
Specifikationer
Etableringshastighed:
ekstremt hurtig
Kvælstofbehov:
højt
Væksthastighed:
ekstremt hurtig
Udsædsmængde:
3 - 5 kg/100m²
Klippehøjde:
fra 20 mm
Sækkestørrelse:
15 kg
Hurtig etablering
Høj slidstyrke
Selvreparerende
Spiring ved lave spiringstemperaturer 4 °C
Uovertruffen slidstyrke
Kræver færre plantebeskyttelsesmidler
Kræver mindre gødning
Sportsanlæg

Takket være vores store ekspertise og erfaring kan vi tilbyde produkter, der er egnet til alle anvendelser. Der findes et væld af referencer, der bekræfter dette. Barenbrugs græsser har f.eks. været anvendt i forbindelse med europæiske og internationale konkurrencer og store begivenheder som de seneste Europa- og verdensmesterskaber i fodbold samt De Olympiske Lege.

Takket være vores store ekspertise og erfaring kan vi tilbyde produkter, der er egnet til alle anvendelser. Der findes et væld af referencer, der bekræfter dette. Barenbrugs græsser har f.eks. været anvendt i forbindelse med europæiske og internationale konkurrencer og store...

Takket være vores store ekspertise og erfaring kan vi tilbyde produkter, der er egnet til alle anvendelser. Der findes et væld af referencer, der bekræfter dette. Barenbrugs græsser har f.eks. været anvendt i forbindelse med europæiske og internationale konkurrencer og store begivenheder som de seneste Europa- og verdensmesterskaber i fodbold samt De Olympiske Lege.

Hvor kan det købes
Mere