Struktur

Dyresundhed og udbytte på toppen

 • Højt energi og proteinudbytte.
 • Dybtgående rodnet sikrer en god tørkeresistens.
 • Langsom skridning sikrer øget slæt vindue.
 • Høj persistens / vinterfasthed.
 • Høj strukturværdi forebygger sur vom.
 • Moderat sukkerindhold forebygger sur vom.
 • DK fodringsforsøg viser mælkeydelse i top.
 • Hurtig og tæt genvækst efter slæt.
 • Afgræsning/slæt
 • Slæt
 • Permanent græsmark
 • Kortvarig græsmark
 • Øko

Sur vom (vomacidose) er et stigende problem i malkekvægbesætninger. Køernes genetiske evne til at producere mælk er steget hurtigere end evnen til at optage foder (vomstørrelse). Dette medfører at foderplanerne indeholder en stigende mængde letfordøjeligt foder (kraftfoder/korn) og en faldende mængde vomstimulerende fodermidler (grovfoder). Ubalancen kan forårsage en lav pH-værdi (sur vom), der kan medføre tynd gødning, celletalsproblemer, laminitis,….. For at forebygge sur vom skal der mere spyt ned i vommen og mere gang i vombevægelserne. Dette kræver fodermidler med en højere tyggetid og ”prikke/stikkeeffekt”, hvilket matches perfekt af Struktur. Blødbladede strandsvingler, der udgør 75 % af Struktur, er unikke i kvægfodringen, da de giver et højt udbytte pr ha af såvel fordøjelig energi som protein og strukturværdi.

 

Fordele:

Struktur har et lavere sukkerindhold og et højere proteinindhold

 • Forebygger sur vom og omkostningstunge følgesygdomme
 • Forbedrer køernes velvære og sikrer flere besøg i malkerobotten
 • Højere tørstofudbytter
 • Græsset klarer sig bedre under tørke

 

NutriFibre® Bedre x4

NutriFibre® er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre® er baseret på blødbladet strandsvingel: græs med et stærkt og omfattende rodnet og letfordøjelige blade med et højt proteinindhold. Det gør græsblandinger med NutriFibre® bedre end de græsblandinger, mange mælkeproducenter bruger i dag, på fire punkter.

 

 

 

Mere NutriFibre®

 

På forespørgsel:

 • Med hvid- og rødkløver
 • Uden kløver

 

Sammensætning
Species
32%
Blødbladet strandsvingel
20%
Blødbladet strandsvingel
20%
Blødbladet strandsvingel
15%
Alm. rajgræs (Tetraploid)
8%
Hvidkløver
5%
Hvidkløver
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
Det bedste foder

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt sundt og velsmagende foder er. Med gennemprøvede foderkoncepter til alle klimazoner tilbyder Barenbrug dig fodergræsser, så du nemt, effektivt og bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

Hvor kan det købes
Mere