Water Saver

Vind over tørken med græs, der kræver mindre vand!

  • Tørketolerant.
  • Mindre vanding.
  • Til prydplæner og plæner til leg.
  • Plæner og grønne arealer
  • Vejrabatter

Bekæmp tørken!

Lange perioder med tørke kan beskadige en græsplæne i alvorlig grad. Dette problem kan forebygges med Water Saver®. Hvor andre græsser tørrer ud, forbliver Water Saver® grøn. Sorterne fra Barenbrug Research, som indgår i Water Saver®-blandingen, har en fortræffelig tørke- og varmetolerance.

 

Water Saver® består af Barenbrugs strandsvingel, alm. rajgræs og engrapgræs. Barenbrugs sorter af engrapgræs er kendt for en høj robusthed og genvækstevne efter tørre perioder.

Hvor andre sorter bukker under for tørre eller varme forhold, bliver en sort som Barimpala hurtigt grøn igen.

 

Unikke strandsvingelsorter

Barenbrugs specielle strandsvingelsorter danner et meget dybt rodnet, har en finere bladstruktur og en højere tørketolerance end traditionelle sorter af strandsvingel. Den alm. rajgræs, der er anvendt i Water Saver®, sikrer endvidere en hurtig etablering og er udvalgt specifikt for sin tørketolerance.

 

Den afbalancerede kombination af de bedste Barenbrug-sorter af strandsvingel, alm. rajgræs og engrapgræs i Water Saver® sikrer en fortræffelig tørke- og varmetolerance.

 

Grafen nedenfor viser kvaliteten af Water Saver®, som er sået i efteråret, sammenlignet med en traditionel strandsvingelblanding og en blanding, der indeholder alm. rajgræs.

Vandingsmængden udgjorde 50 % af evapotranspirationen (ET).

Målingerne er foretaget over en periode på to år.

 

 

Ekstremt dybe rødder (ned til 60 cm)

Takket være det dybe rodnet optager sorterne i Water Saver® vand fra de dybere jordlag. Standardgræssorter har kortere rødder og kan kun optage vand fra det øverste jordlag (de øverste 10-15 cm). Disse planter dør hurtigt under tørre forhold, også før der er tale om ekstrem tørke. Strandsvinglen i Water Saver® har rødder, der kan stikke dybere end 60 cm og lagre vand og næringsstoffer (sukker), som planterne kan tære på i tørre perioder. Engrapgræs sikrer en vandret vækst, der giver et stort netværk af underjordiske jordstængler og rødder.

 

 

Sparer vand og penge

Med Water Saver® kan man spare op til 70 % af den samlede mængde vandingsvand. I Italien, hvor det gennemsnitlige månedlige forbrug er 120 liter vand pr. m2, giver det en samlet besparelse på 0,70 x 600 liter = 420 liter pr. m2 i vækstsæsonen, der strækker sig fra maj til oktober. Det svarer til 42 m3 vand pr. 100 m2. I euro kan besparelserne beløbe sig til € 73,50 pr. 100 m2, afhængig af regionen.

 

  

 

 

 

Sammensætning
Species
80%
Strandsvingel
10%
Alm. rajgraes
10%
Engrapgraes
Specifikationer
Etableringshastighed
langsom
Kvælstofbehov
Medium
Væksthastighed
Medium
Udsædsmængde pr. 100 m²
2,5-3,5kg
Udsædsmængde pr. m²
25-35g
Klippehøjde
30-40mm
Emballage
15 kg
Sådybde
5-10mm
Højere slidtolerance
Højere tørketolerance
Hurtigere etablering
Velegnet til skygge
Mere finbladet
Kræver mindre vedligeholdelse
Kræver mindre gødning
Højere sygdomstolerance
Selvreparerende
Spirer ved lav temperatur
Hurtigere spiring
Større vinterhårdførhed
Tidlig vækst i foråret
Grønne arealer

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv. Man finder det overalt i haver og parker. Den praktiske anvendelse er vigtig, men det er dets æstetiske tiltrækningskraft og dets evne til at rense luft og vand ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt græsfrøblanding kan du have glæde af din plæne i mange år!

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv. Man finder det overalt i haver og parker. Den praktiske anvendelse er vigtig, men det er dets æstetiske tiltrækningskraft og dets evne til at rense luft og vand ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt græsfrøblanding kan du have glæde af...

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv. Man finder det overalt i haver og parker. Den praktiske anvendelse er vigtig, men det er dets æstetiske tiltrækningskraft og dets evne til at rense luft og vand ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt græsfrøblanding kan du have glæde af din plæne i mange år!

Hvor kan det købes
Mere