Water Saver

Græs med mindre vandforbrug

  • Bekæmp tørken! 

  • Engrapgræs

  • Unikke strandsvingelsorter!

  • Ekstremt dybe rødder (ned til 60 cm)

  • Sparer vand og penge

  • Green Earth-mærket - for bæredygtig vedligeholdelse

  • Plæner
  • Grønne arealer
  • Vejrabatter
  • Lufthavne

Bekæmp tørken!

Lange perioder med tørke kan beskadige en græsplæne i alvorlig grad. Dette problem kan forebygges med Water Saver®. Hvor andre græsser tørrer ud, forbliver Water Saver® grøn. Sorterne fra Barenbrug Research, som indgår i Water Saver®-blandingen, har en fortræffelig tørke- og varmetolerance.

 

Water Saver® består af Barenbrugs strandsvingel, alm. rajgræs og engrapgræs. Barenbrugs sorter af engrapgræs er kendt for en høj robusthed og genvækstevne efter tørre perioder.

Hvor andre sorter bukker under for tørre eller varme forhold, bliver en sort som Barimpala hurtigt grøn igen.

 

Engrapgræs afgørende i Water Saver®

Engrapgræs er den mest betydningsfulde græssort i Water Saver®. Der findes mange sorter af engrapgræs, men Water Saver® indeholder kun de sorter, der er udvalgt af Barenbrug Research som de bedste, når det gælder tørketolerance, vinterfasthed og slidstyrke. Barimpala er en af de engrapgræssorter, der klarer sig godt både under tørre forhold og om vinteren.

 

Grafen nedenfor viser de robuste egenskaber hos engrapgræssen Barimpala om foråret og efteråret sammenlignet med traditionelle typer.

 

Unikke strandsvingelsorter

Barenbrugs specielle strandsvingelsorter danner et meget dybt rodnet, har en finere bladstruktur og en højere tørketolerance end traditionelle sorter af strandsvingel. Den alm. rajgræs, der er anvendt i Water Saver®, sikrer endvidere en hurtig etablering og er udvalgt specifikt for sin tørketolerance.

 

Den afbalancerede kombination af de bedste Barenbrug-sorter af strandsvingel, alm. rajgræs og engrapgræs i Water Saver® sikrer en fortræffelig tørke- og varmetolerance.

 

Grafen nedenfor viser kvaliteten af Water Saver®, som er sået i efteråret, sammenlignet med en traditionel strandsvingelblanding og en blanding, der indeholder alm. rajgræs.

Vandingsmængden udgjorde 50 % af evapotranspirationen (ET).

Målingerne er foretaget over en periode på to år.

 

Ekstremt dybe rødder (ned til 60 cm)

Takket være det dybe rodnet optager sorterne i Water Saver® vand fra de dybere jordlag. Standardgræssorter har kortere rødder og kan kun optage vand fra det øverste jordlag (de øverste 10-15 cm). Disse planter dør hurtigt under tørre forhold, også før der er tale om ekstrem tørke. Strandsvinglen i Water Saver® har rødder, der kan stikke dybere end 60 cm og lagre vand og næringsstoffer (sukker), som planterne kan tære på i tørre perioder. Engrapgræs sikrer en vandret vækst, der giver et stort netværk af underjordiske jordstængler og rødder.

 

 

Sparer vand og penge

Med Water Saver® kan man spare op til 70 % af den samlede mængde vandingsvand. I Italien, hvor det gennemsnitlige månedlige forbrug er 120 liter vand pr. m2, giver det en samlet besparelse på 0,70 x 600 liter = 420 liter pr. m2 i vækstsæsonen, der strækker sig fra maj til oktober. Det svarer til 42 m3 vand pr. 100 m2. I euro kan besparelserne beløbe sig til € 73,50 pr. 100 m2, afhængig af regionen.

 

  

 

 

 

Green Earth-mærket - for bæredygtig vedligeholdelse

Hos Barenbrug vil vi ikke kun være banebrydende inden for forbedring af græssorter. Vi vil også med vores innovative produkter bidrage til en grøn klode, hvor fremtidens generationer også har mulighed for at dyrke idræt og andre former for aktiviteter. For at realisere dette mål har vi introduceret Green Earth-kvalitetsmærket. Det er et kvalitetsmærke, der hjælper forvaltere af grønne områder med at anvende og vedligeholde deres græs på en mere bæredygtig måde gennem et reduceret vandforbrug, brug af færre gødningsstoffer og pesticider samt færre klipninger.

 

Læs mere om GreenEarth på www.barenbrug.dk/greenearth

 

Sammensætning
Species
80%
Strandsvingel
10%
Alm. rajgraes
10%
Engrapgraes
Specifikationer
Bæredygtig vedligeholdelse
GreenEarthmærket
Udsædsmængde
3 - 3.5 kg
Klippehøjde
30 - 40 mm
Sækkestørrelse
15 kg
Etableringshastighed
normalt
Kvælstofbehov
normalt
Væksthastighed
normalt
Velegnet til prydplæner
Velegnet til rekreative plæner
Velegnet til sportsplæner
Velegnet til parker
Høj slidstyrke
Tørketolerant
Hurtig etablering
Kan bruges i sol og skygge
Finbladet
Kræver mindre vanding
Kræver mindre gødning
Kræver færre plantebeskyttelsesmidler
Kræver færre klipninger
Lav grad af pleje
Erosionsbekæmpelse
Grønne arealer

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv. Man finder det overalt i haver og parker. Den praktiske anvendelse er vigtig, men det er dets æstetiske tiltrækningskraft og dets evne til at rense luft og vand ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt græsfrøblanding kan du have glæde af din plæne i mange år!

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv. Man finder det overalt i haver og parker. Den praktiske anvendelse er vigtig, men det er dets æstetiske tiltrækningskraft og dets evne til at rense luft og vand ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt græsfrøblanding kan du have glæde af...

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv. Man finder det overalt i haver og parker. Den praktiske anvendelse er vigtig, men det er dets æstetiske tiltrækningskraft og dets evne til at rense luft og vand ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt græsfrøblanding kan du have glæde af din plæne i mange år!

Kontakt
Mere
Kan købes her
Mere