Bekæmpelse af enårig rapgræs

Enårig rapgræs – enhver greenkeepers og havemands mareridt. Enårig rapgræs (Poa annua) er en af de mest almindelige græsarter, men også en af de svageste. Som navnet siger, er den enårig, men den kan også være toårig og i enkelte tilfælde flerårig, og den kan danne frø op til otte gange om året. Det er artens eneste overlevelsesmekanisme. Planten har kun få rødder, har ingen slidstyrke, er følsom over for sygdomme og har en ringe sommer- og vinterfasthed. Hvis du træffer kloge valg, når du udvælger græsfrø til eftersåning eller nysåning, kan du udkonkurrere denne svage græsart!

Sådan genkender du enårig rapgræs

Enårig rapgræs er som regel let at genkende. De yngste blade har sammenlagt bladleje. Overgangen mellem bladplade og bladskede har ingen bladtænder, og bladpladen er uden ribber og har en mat og ofte bleggrøn underside. Denne farveforskel er ofte meget tydelig på en boldbane. Derudover har Poa annua en lang, mælkehvid skedehinde. Enårig rapgræs er også let at genkende på den omfattende frødannelse, da arten blomstrer året rundt. Bladpladen har ingen ribber, hvilket gør planten blød og bølget.

 

Klik her for at læse mere om enårig rapgræs.

Figur 1: Poa annuas overlevelsesmekanisme

3 måder at bekæmpe etårigt enggræs på

1. Brug stærke græsarter med tidlig spiring

Enårig rapgræs spirer ved jordtemperaturer helt ned til 7-8 °C. Efter vinteren, hvor boldbanerne er slidt helt ned, er enårig rapgræs ofte det første, der kommer frem, fordi de fleste græsblandinger først spirer ved højere temperaturer. De bare pletter bliver således hurtigt fyldt ud, og banen bliver grøn, hvilket naturligvis er bedre end ingenting. Denne fordel opvejer dog ikke de mange ulemper. Enårig rapgræs kan bekæmpes med f.eks. SOS®-teknologi fra Barenbrug. SOS® spirer ved ca. 4 °C, hvor almindelig Lolium perenne skal bruge mindst 7-8 °C. Hvis de slidstærke SOS®-planter har en position på de bare pletter, er der ikke plads til, at enårig rapgræs kan etablere sig.

Figur 2: Slå Poa annua ved spiringshastighed

2. Hurtigere genvækst med stærke og krybende græsarter

Enårig rapgræs har en moderat til lav slidstyrke, delvist på grund af de overfladiske rødder. Det betyder, at der let bliver sparket eller slået huller i græsset, hvilket kan give masser af bare pletter, der nedsætter bold- eller golfbanens kvalitet i betydelig grad. Hvis disse bare pletter ikke udfyldes med stærke græsarter, vil Poa annua komme tilbage og tage over på grund af de evigt tilstedeværende frø.

 

Den nemmeste måde at udkonkurrere enårig rapgræs på i vækstsæsonen er at bruge en græsteknologi, der er i stand til at reparere banen af sig selv. Almindelig Lolium perenne er en plante med tueformet vækst, uden udløbere og jordstængler og uden evnen til at reparere bare pletter. Poa pratensis (engrapgræs), som også ofte anvendes til formålet, danner ganske vist jordstængler, men har en meget langsom genvækst og kan med denne vækstform ikke udkonkurrere Poa annua.

 

Den hurtigste løsning til udfyldning af de bare pletter med gode planter er at anvende såkaldt krybende alm. rajgræs. Barenbrug udviklede RPR®-græsteknologien, Regenerating Perennial Rye grass (selvhelende alm. rajgræs) i 2012, og indtil videre er der ingen anden kulderesistent plante på sportsmarkedet, der har en lige så hurtig genvækstevne. For hvert RPR®-frø du sår, kan du potentielt opnå mere end 10 nye planter, som hjælper dig med at reparere bare pletter. Konventionel alm. rajgræs danner kun én plante pr. frø og kan ikke hjælpe dig!

Figur 3: RPR® selvhelende alm. rajgræs (til venstre) kontra almindelig Lolium perenne (til højre)

3. Slå Poa annua under ekstreme forhold

Langvarig tørke og varme, højt sygdomstryk og lange perioder med lavt næringsniveau er alle sammen faktorer, der kan være skæbnesvangre for dit græs og volde mange greenkeepere og havemænd store bekymringer. Løsningen på dette er den nyligt lancerede græsteknologi Resilient Blue® fra Barenbrug. I modsætning til almindelige sorter af engrapgræs holder Resilient Blue® "hovedet koldt" under disse forhold og tåler en lang række stressfaktorer. Ved at regenerere på det rigtige tidspunkt er Resilient Blue® i stand til at tage kampen op og danne et optimalt græsdække. Det gør Resilient Blue® til en enestående løsning i kampen mod Poa annua.

Figur 3: Resilient Blue® kontra almindelig Poa pratensis i en stresssituation

Skræddersyet løsning

Poa annua har mange svagheder. Når du kender dem, kan du udnytte dem til din fordel. Tidligt på sæsonen efter vinteren, eller sent på efteråret før vinteren, når temperaturerne er lave, er SOS®-græsteknologi den hurtigste løsning til bekæmpelse af enårig rapgræs. Har du brug for hurtigere genvækst efter slitage i løbet af sæsonen, så de bare pletter bliver fyldt ud med robuste og slidstærke græsarter, er RPR®-græsteknologi den bedste løsning. Med et klima i forandring er den unikke Resilient Blue®-græsteknologi den mest fremtidssikre løsning, der hjælper dig til at undgå en svag boldbane eller fairway. På langt sigt hjælper alle disse løsninger dig til at spare penge, da Poa annua i sidste ende er den dyreste græsart at vedligeholde.

Logo-SOS-GT-White-2024!

SOS® - Super Over Seeding

SOS® er et fortræffeligt produkt, især i vintermånederne, da det spirer ved temperaturer helt ned til 4 °C. Det er endnu tidligere end enårig rapgræs, som først spirer ved 8 °C. Med SOS® får enårig rapgræs således kamp til stregen.

RPR-GT-logo-1900!

RPR®

De fleste græsblandinger taber kampen til enårig rapgræs. Det skyldes, at enårig rapgræs spirer lynhurtigt og etablerer sig hurtigere end de fleste græsblandinger. Men hos Barenbrug har vi blandinger, der er endnu hurtigere – f.eks. den kraftfulde RPR®, der er kendetegnet ved en meget hurtig spiring og evnen til at danne et ekstremt stærkt græstæppe...

Logo-Resilient-Blue-HR-2024-yellow!

Resilient Blue® bekæmper enårig rapgræs under ekstreme forhold

Resilient Blue® holder hovedet koldt under ekstreme forhold og tåler en lang række stressfaktorer. Ved at retablere sig på det helt rigtige tidspunkt tager Resilient Blue® kampen op, så der dannes et tæt græstæppe. Det gør Resilient Blue® til en enestående løsning i bekæmpelsen af Poa annua.

tilbage