Duet

Rød- og hvidkløver til billig produktion af protein

  • Permanent græsmark
  • Kortvarig græsmark (1-3 år)

Giv dine slætmarker et ordentligt kvælstofboost med kløverblandingen Duet. Rødkløveren i Duet er en rigtig kvælstofbinder, der fikserer op til 350 kg kvælstof pr. hektar. Hvidkløveren i blandingen er den stabile faktor, som sikrer, at du får glæde af din kløvergræsmark i mange år. Med Duet producerer du nemt en velsmagende og proteinrig afgrøde med lav kunstgødskning. 

 

Garanti for succes med Yellow Jacket Nitrogenerator 

Frøene i Duet er beriget med Yellow Jacket Nitrogenerator. Det giver de spirende frø en flyvende start. Yellow Jacket indeholder de rigtige rhizobiumbakterier, der passer til denne kløver. Så er du sikker på, at din kløver fikserer en maksimal mængde kvælstof. Det vil du kunne se på høstudbyttet og jordens frugtbarhed. Belægningen med Yellow Jacket Nitrogenerator gør også de fine kløverfrø nemmere at så.  

 

Ideel kombineret med lav gødskning 

Duet er løsningen til slætmarker, som på grund af den strenge gødskningslovgivning får for lidt kvælstof. Kløveren i Duet binder så meget kvælstof, at græsset også nyder gavn af det. Desuden udnytter rødkløverens lange pælerødder fosfatet og vandet i de dybere jordlag. Med Duet kan du trods den lavere gødskning høste et fremragende udbytte af velsmagende og proteinrigt grovfoder fra egne marker. 

 

En frugtbar jord 

Også for jorden er Duet en gevinst. Planterne er modstandsdygtige over for tørke og forbedrer jordstrukturen. Det har en langvarig positiv indvirkning på organismerne i jordbunden og på jordens frugtbarhed. 

 

Dyrkningstips til succes 

Øg dine chancer for succes med nedenstående dyrkningstips: 

  • Så ikke Duet dybere end 0,5 cm
  • Bland 8 kg Duet med 30-40 kg græsfrø/ha
  • pH for sandjord min. 5,2 / for lerjord min. 6,5
  • Så helst græs med rødkløver sidst på sommeren
  • Giv i foråret tilskud af maks. 100 kg N pr. hektar, som fordeles over første og andet slæt
  • Anvend et større slætinterval end ved græs i renbestand
  • Overhold en slæthøjde på mindst 7 cm
  • Begræns antallet af kørselsbevægelser på din græskløvermark, og lad arealet hvile under våde forhold
Sammensætning
Species
50%
Rødkløver diploid
20%
Rødkløver tetraploid
30%
Hvidkløver
Specifikationer
Udsåningsmængde
8-10 kg/ha
Udsåningsperiode
01/03 – 15/08
Anvendes sammen med
Tetra Plus
Anvendes sammen med
GS Struktur
Anvendes sammen med
GS Effekt
Anvendes sammen med
GS Maxi
Kvælstoffiksering
Persistens
Konkurrenceevne (aggressiv)
Vinterhårdførhed
Tørstofudbytte
Kløver

Kløver forbedrer græskvaliteten ved at fiksere kvælstof. Det giver større udbytter og gør græsset mindre modtageligt over for kronrust og gør det også mere velsmagende. Resultatet er en større indtagelse, hvilket øger mælkeydelsen.

Kløver forbedrer græskvaliteten ved at fiksere kvælstof. Det giver større udbytter og gør græsset mindre modtageligt over for kronrust og gør det også mere velsmagende. Resultatet er en større indtagelse, hvilket øger mælkeydelsen.

Kløver forbedrer græskvaliteten ved at fiksere kvælstof. Det giver større udbytter og gør græsset mindre modtageligt over for kronrust og gør det også mere velsmagende. Resultatet er en større indtagelse, hvilket øger mælkeydelsen.

Hvor kan det købes
Mere